Parlamentul European a decis înființarea unei comisii speciale care se va ocupa de autorizarea folosirii pesticidelor în agricultură și urmează să voteze mandatul unei noi comisii speciale privind procedura de autorizare a pesticidelor din UE, în cadrul ședinței plenare din 06.02.2018 de la Strasbourg.

Parlamentul European a decis să înființeze acest comitet special în urma unor preocupări privind riscurile legate de glifosat. Comisia specială va fi compusă din 30 de membri, cu un mandat de 9 luni, anunță un comunicat transmis, de la Bruxelles.

Pe 27 noiembrie 2017, autorizația de folosire a glifosatului în agricultură a fost prelungită de Comisia Europeană cu 5 ani.

Glifosatul, utilizat în proporție de 76%

Înainte cu o lună de prelungirea autorizării folosirii glifosatului, Parlamentul European a adoptat, la Strasbourg, o rezoluție referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active glifosat.

Potrivit acestei rezo­luții, în prezent, dintre toate erbicidele, erbicidul sistemic glifosat înregistrează cel mai mare volum de producție global. În lume, glifosatul este utilizat în proporție de 76% în agricultură. Această substanță este folosită, de asemenea, pe scară largă, în silvicultură, în zonele urbane și în grădinărit. 72 % din volumul total de glifosat aplicat la nivel mondial între anii 1974 și 2014 a fost stropit doar în ultimii 10 ani.

Pesticidul – „substanță probabil cancerigenă”

În martie 2015, Agen­ția Internațională pen­tru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) a clasificat glifosatul drept „substanță probabil cancerigenă pentru oameni” (grupa 2A), pe baza unor „dovezi limitate” de cancer la oameni (reieșind din cazuri reale de expunere), „probe suficiente” de cancer la animalele de laborator (reieșind din studii cu glifosat „pur”) și „dovezi solide” în urma analizei unor informații referitoare la carcinogenicitate (genotoxicitate și stres oxidativ), atât pentru glifosatul „pur”, cât și pentru preparatele de glifosat.

În noiembrie 2015, EFSA a finalizat o evaluare „inter pares” a glifosatului și a concluzionat că „este puțin probabil ca glifosatul să prezinte un pericol carcinogen pentru oameni și dovezile nu justifică clasificarea sa printre substanțele cu potențial cancerigen în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008”. În martie 2017, Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) al ECHA a concluzionat în unanimitate că nu există probe care să ateste o legătură între glifosat și cancerul la oameni, pe baza informațiilor disponibile, și că glifosatul nu ar trebui clasificat drept o substanță care provoacă daune genetice (mutagen) sau afec­tează reproducerea.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.388