În Ședința de Guvern din 15 februarie 2018 a fost aprobată o ordonanță de urgență care transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2393, ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018, și totodată aduce unele clarificări prevederilor existente. Modificările și clarificările aduse au implicații asupra cererilor unice de plată aferente anului 2018, care se depun începând cu data de 1 martie.

Aceste modificări vizează simplificarea normelor aplicabile măsurilor de ecologizare aferente plății pentru înverzire, creșterea flexibilității aplicării sprijinului cuplat, sens în care se prevede că modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat să poată fi revizuită anual, până la 1 august, cu efect asupra anului următor.

De asemenea, se introduce posibilitatea de a mări cuantumul plății pentru tinerii fermieri de la 25% la maximum 50% din cuantumul pe ha al schemei de plată unică pe suprafață, procent care se stabilește ulterior prin Hotărâre a Guvernului.

Facilitarea accesului tinerilor fermieri la „plata pentru tinerii fermieri” pe o perioadă completă de 5 ani de plată, în cazurile în care aceștia nu au solicitat sprijin imediat după stabilire, reprezintă o altă noutate pentru tinerii fermieri români.

Definiții și prevederi modificate

Pentru o implementare cât mai eficientă a schemelor de plăți, actul normativ modifică și clarifică unele prevederi/definiții, după cum urmează:

● definiția pârloagei, cu precizarea că termenul minim de menținere este de 6 luni, în perioada aprilie-septembrie;

● se definește terenul în pregătire destinat înființării de culturi permanente, stabilindu-se pe­­­­­­rioada maximă de 3 ani în care astfel de terenuri se pot declara cu această utilizare în cererea unică de plată;

● se modifică definiția activității minime din vii și livezi în sensul menținerii în bune condiții atât a culturii cât și a terenului, prin efectuarea pe parcursul unui an a cel puțin o tăiere de întreținere și, respectiv, o cosire a ierbii între rânduri sau o lucrare de întreținere a solului;

● se reformulează pen­tru claritate obligația declarării parcelelor agricole cu suprafețe sub 0,1 ha;

● se completează de­finiția „hectarului eligibil” și cu suprafațele împă­du­rite prin măsurile din PNDR;

● se amână termenul de la care hectarul eligibil pentru terenurile ocupate cu pajişti permanente care conțin elemente disparate neeligibile, precum elemente de peisaj și arbori, se determină prin aplicarea unui sistem proporțional de reducere a suprafeței bazat pe procentajul de suprafață neeligibilă în cadrul blocului fizic, din 2018 în 2020. Aceasta este necesară deoarece identificarea acestor terenuri se află într-un stadiu incipient și introducerea acestui mod de calcul implică modificări majore ale sistemului informatic.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.390