Autoritatea Metropolitană de Transport București, instituţie publică cu personalitate juridică care își desfășoară activitatea în subordinea Ministerului Transporturilor, ar putea fi desfiinţată, conform unui proiect de ordonanţă lansat în dezbatere publică.

De la data desfiinţării, atribuţiile AMTB referitoare la înfiinţarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea și controlul funcţionării serviciilor de transport public rutier local de călători în regiunea București – Ilfov vor fi exercitate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov.

De asemenea, drepturile și obligaţiile ce revin AMTB prin proiectele europene în derulare se preiau și se exercită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, care va prelua, de altfel, și personalul autorităţii.

Legislația va fi armonizată conform regulamentelor UE

„Legislaţia de înfiinţare a AMTB este nearmonizată cu legislaţia europeană și naţională în vigoare, privind transportul public local de călători și anume: Regulamentul UE 1370/2007 și Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (republicată) a serviciilor comunitare de utilităţi publice, reactualizată prin Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016, prin care Autoritatea publică locală și asociaţiile autorităţilor publice locale sunt în întregime responsabile pentru planificarea serviciului de transport public local sau regional de călători. Totodată, conform prevederilor Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007, reactualizată, privind serviciile de transport public local, consiliile judeţene sunt obligate să înfiinţeze autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfășurat între localităţile judeţului, inclusiv în cazul în care acestea au înfiinţat o asociaţie de dezvoltare comunitară, precum și să înfiinţeze societăţi de transport public judeţean de persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există”, se menţionează în Nota de fundamentare a proiectului.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.391