Potrivit unui comunicat al MADR, începând cu data de 1 martie 2018, prin cererea unică de plată, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente în cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10), agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), acestea fiind implementate în România începând cu anul 2015.

Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVM beneficiază de alocări financiare consistente în perioada de programare 2014 – 2020, suma disponibilă pentru aceste măsuri fiind de cca. 2,629 mld. euro (Măsura 10 – 1,072 mld. euro, Măsura 11 – 236 mil. euro, Măsura 13 – 1,321 mld. euro).

Trei pachete noi pentru agro-mediu

„Începând cu anul 2018, MADR a adus o serie de modificări măsurilor de mediu și climă pentru a crește atractivitatea acestora, pentru a răspunde mai bine nevoilor fermierilor, precum și pentru a crește beneficiile de mediu ca urmare a aplicării angajamentelor.

Astfel, au fost introduse  3 noi pachete în cadrul Măsurii 10 – Agro-mediu și climă aplicabile pe terenuri agricole pentru conservarea speciilor acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) și dropia (Otis tarda), precum și pe terenuri arabile pentru protejarea speciilor de păsări comune.

De asemenea, a fost majorat nivelul plăților compensatorii acordate la nivel național pe pajiști permanente, fără angajament de agro-mediu și climă, cu 19 euro/ha/an pentru perioada de conversie și cu 18 euro/ha/an pentru perioada de menținere a practicilor de agricultură ecologică, față de anul 2017”, se menționează în comunicat.

Plățile compensatorii pot fi cumulate

Totodată, a fost inclusă posibilitatea de a cumula pe aceeași suprafață plățile compensatorii acordate în cadrul pachetelor aplicabile pe pajiști permanente, atât prin Măsura 11 – agricultura ecologică, cât și prin Măsura 10 – agro-mediu și climă. Astfel, în funcție de combinația de pachete accesate, nivelul plăților cumulate poate fi cuprins între 119 – 449 euro/ha/an, pentru perioada de conversie și între 153 – 483 euro/ha/an, pentru perioada de menținere a practicilor de agricultură ecologică;

Detalierea modului de accesare a acestor măsuri se regăsește în documentele informative elaborate de AFIR APIA, cu sprijinul Autorității de Management pentru PNDR.

Informațiile relevante privind condițiile aplicabile măsurilor de mediu şi climă în anul 2018 se pot consulta la toate Centrele Locale şi Centrele Județene APIA, Oficiile Județene şi Centrele Regionale ale AFIR, la Compartimentele de Dezvoltare Rurală ju­de­țe­ne și la sediul MADR. Aceste informații sunt disponibile şi în mediul online:

● pe paginile web ale MADR (www.madr.ro, www.pndr.ro, www.rndr.ro);

● pe site-ul AFIR ­(www.afir.info);

● pe site-ul APIA (www.apia.org.ro);

● discuții interactive cu experții APIA (http://forum.apia.org.ro).

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.392