În cadrul celei mai recente ședințe a Consiliului Județean Ilfov (CJI), a fost modificată repartizarea excedentului anual al bugetului local al județului, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

Articol apărut în nr. 395 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Astfel, capitolul ”Autorități executive” s-a modificat prin introducerea unor cheltuieli noi necesare pentru realizarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județ (120.000 lei), a studiului privind suprasaturarea solului cu apă și ridicarea nivelului apei în acviferul freatic din zona Bragadiru – Clinceni – Măgurele și Cornetu (120.000 lei) și pentru achiziționarea clădirii de birouri, pentru noul sediu al CJI, respectiv 14.900.000 lei.

Bugetul destinat achiziției terenului pentru Măgurele Science Park a fost redus cu 15 milioane de lei, iar capitalul social al Asociației Măgurele Science Park, cu 150.000 lei. În continuare, consilierii județeni au aprobat participarea județului (prin CJI) ca acționar la
Societatea de Transport București SA, ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de TransportBucurești prin schimbarea formei juridice din RA în SC. Capitalul social inițial al STB SA – careare ca obiect principal de activitate ”transporturile urbane, suburbane și metropolitane decălători” – este de 129.200.000 lei, din care 29.079.351,55 lei aport în natură și 100.120.648,45lei aport în numerar, împărțit în 1.292.000 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei. Acest capital social este deținut de acționarii – municipiul București (prin CGMB) – 129.070.800 lei (din care aport în numerar – 99.991.448,45 lei și aport în natură – 29.079.351,55 lei, compus din teren în suprafață de 1.518 mp și construcție S+P+8, cu o suprafață totală de 6.865,22 mp și o valoare de 21.016.051,55 lei. Aportul în numerar și natură adus de Capitală este împărțit în1.290.708 acțiuni nominative în valoare nominală de 100 lei, reprezentând 99,90% din capitalul social și participarea la profit și pierderi.) și județul Ilfov (prin CJI) – 129.200 lei (aport în numerar, împărțit în 1.292 acțiuni nominative în valoare de 100 lei, reprezentând 0,10% din capitalul social și participarea la profit și pierderi). Reprezentanții județului, prin CJI, la AGA a STB SA au fost desemnați prin vot secret: Ștefan Rădulescu (titular) și Vicențiu Voicu (supleant).

Expropriere pentru drum

Proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km.37+549 (Sitaru)” – situat pe teritoriul localităților Balotești, Căciulați – Moara Vlăsiei – Grădiștea -Sitaru a fost, de asemenea, aprobat, de consilierii județeni. Suma globală estimată a despăgubirilor, ce va fi alocată din bugetul propriu al CJI, a fost calculată la 1.603.604,51 lei. Sectorul DJ 101 propus pentru reabilitare și modernizare se desprinde din DN 1, la km. 12+970și se termină la limita județului Ialomița, km. 37+481, având așadar o lungime de 24,579 km. Pe porțiunea cuprinsă între km.22+803 – 23+599, unde se află pasajul peste A3 București – Ploiești nu se intervine. La acest moment, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, sectorul de drum județean la care facem referire nu asigură condițiile necesare desfășurării unui trafic auto și pietonal în condiții de siguranță și confort.

Delegație pentru China

În perioada 10-25 aprilie 2018, o delegație a CJI se va deplasa în China, în provincia Jiangsu, în vederea participării la reuniuni și întâlniri în cadrul inițiativelor regionale de cooperare internațională dintre cele două regiuni, pentru derularea în bune condiții a protocolului prevăzutde HCJI 14/2010.

Ajutor financiar, pentru un tânăr sportiv

Județul Ilfov, prin CJI, s-a asociat cu Clubul Sportiv Kontact Karate Jilava, în vederea sprijinirii participării sportivului Diță Ștefan-Kaito, în vârstă de 18 ani, la Campionatul Mondial de Karate Kyokușin ce se va desfățura în Japonia, Tokyo, în aprilie 2018.