Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin care se stabilește înființarea unei Comisii Naționale care va pregăti calendarul de intrare a României în Mecanismul unic de supraveghere și de adoptare a monedei euro, precum și acțiunile necesare pentru pregătirea economiei și societății românești și asigurarea unei convergențe reale.

„Pentru a asigura o largă reprezentativitate, Comisia va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice guvernamentale cu responsabilități în pregătirea aderării și derularea reformelor structurale, Administrației Prezidențiale, confederațiilor patronale și sindicale, Băncii Naționale și ASF, personalități ale științei, culturii și mediului academic, organizațiilor neguvernamentale, structurilor asociative”, se spune într-un comunicat al Guvernului României.

Comisia Națională de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro va fi condusă de prim-ministru și președintele Academiei Române, în calitate de co-președinți, și de doi vicepreședinți, respectiv guvernatorul BNR și viceprim-ministrul desemnat de prim-ministru prin decizie.

Grupuri tematice de lucru

În coordonarea Comisiei se vor înființa grupuri de lucru care vor aborda teme specifice ale trecerii România la moneda europeană, respectiv:

 finanțe publice și problematică monetară și financiară;

 reforma și modernizarea pie­­ței muncii, a educației și să­nă­tății;

 aspecte legislative;

 informarea publică și pro­tecția consumatorilor.

Până la 15 noiembrie 2018, Comisia Națională va prezenta spre asumare politică atât calendarul de trecere la moneda euro, cât și Planul național de adoptare a monedei euro, care să stabilească o serie de acțiuni concrete pe mai multe paliere – tehnice, organizatorice, juridice și de comunicare.

Angajamentul de adoptare a monedei euro reprezintă o ancoră importantă în promovarea reformelor bugetare și structurale necesare creșterii flexibilității economiei românești.

România trebuie să îndeplinească „criteriile de la Maastricht”

Pentru aderarea la euro trebuie îndeplinite cinci criterii nominale de convergență (criteriile de la Maastricht) și un criteriu juridic potrivit căruia trebuie compatibilizată legislația de organizare și funcționare a Băncii Naționale a României cu cea a Băncii Centrale Europene. O altă cerință este continuarea procesului de preluare și transpunere în legislația națională a reglementărilor comunitare (convergența juridică).

Euro a fost adoptată până în prezent de 19 din cele 28 de state membre UE, Lituania fiind țara care s-a alăturat cel mai recent (1 ianuarie 2015) grupului zonei euro. În afară de Danemarca și Regatul Unit, care au recurs la ”clauza de exceptare”, celelalte opt state din afara eurosistemului, inclusiv România, s-au angajat să adopte euro odată ce vor îndeplini criteriile de convergență stabilite prin Tratatul de la Maastricht.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.395