Potrivit unui comunicat al MADR, inspectorii instituției au demarat verificări încă de la începutul lunii martie privind modul de respectare a prevederilor Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, în piețele agroalimentare en-detail și en-gros din București, cât și din țară.

„Având în vedere creș­­terea volumului de legume şi fructe proaspete, de proveniență autohtonă, ce se vor comercializa în perioada următoare, se impun acțiuni de control privind verificarea modului de respectare a legislației specifice din domeniul comercializării legumelor şi fructelor proaspete, în principal în piețele agroalimentare    en-detail și piețele en-gros” se arată în comunicat.

Au fost verificate peste 180 de piețe

Aceste acțiuni au vizat până în prezent un număr de 184 piețe agroalimentare din București și din țară, dintr-un total de aproximativ 260 piețe agroalimentare existente la nivelul întregii țări.

Principalele obiective urmărite de inspectorii MADR sunt:

• Asigurarea în piețe a spațiilor distincte de minim 40% pentru producătorii agricoli, marcate și semnalizate vizibil;

• Etichetarea conformă cu legislația în vigoare, astfel încât să nu se creeze confuzii privind originea produselor și eliminarea fenomenelor de substituire a originii legumelor și fructelor provenite din import, prezentate ca fiind produse în România;

• Existenţa documentelor care să ateste provenienţa legumelor şi fruc­­telor supuse comercializării după caz, file din carnetul de comercializare, facturi fiscale pentru produsele provenite din import sau comerț intracomunitar, în cazul agenţilor economici persoane juridice.

Controale cu caracter prevenitiv

Acțiunile inspectorilor MADR au avut ­într-o primă etapă un caracter preventiv, ținând seama și de prevederile Legii prevenirii nr.270/2018, dar în situația când au fost constatate abateri repetate de la prevederile legislative, au fost dispuse măsuri ferme și termene de remediere.

„Împreună cu ad­mi­nistrațiile piețelor agro­ali­­mentare, inspecto­rii ­MADR urmăresc res­pecta­rea regulilor de către co­mercianți, astfel încât con­sumatorii să poată dis­tinge și  cumpăra produsele românești.

În paralel cu verifi­cările din piețe, pentru atestatele de producător care ridică suspiciuni în ceea ce privește res­pectarea prevederilor legale, inspectorii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor desfășura, împreună cu Direcțiile pentru Agricultură Județene și a Municipiului București, demersurile de verificare a acestora, atât la sediul primăriilor emitente, cât și în teren, la producătorii agricoli” se spune în documentul citat.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.397