Elevii Liceului Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea s-au întâlnit vineri, 13 aprilie, cu reprezentații Direcției Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov, pentru a pune la punct ultimele detalii legate de buna desfășurare a concursului cu tema ”Arta de a fi integru”, proiect la care au participat 1.505 elevi, din 8 licee ale județului Ilfov.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 398, ediția print

Specialiștii DGA ­ne-au precizat că am asistat la o ultimă întâlnire cu elevii, pentru a puncta elemente esențiale referitoare la materialele ce urmează să intre în concurs. Tinerii au avut ocazia de a pune întrebări în eventualitatea în care aveau nelămuriri. În plus, specialiștii DGA au insistat asupra prevederilor regulamentului, astfel încât concurenții să nu riște să fie descalificați cu lucrări foarte bune pentru greșeli ce par a nu fi esențiale, dar de fapt sunt foarte importante pentru juriu.

Proiectul se numește ”Arta de a fi integru”, se desfășoară în opt licee din județul Ilfov, se adresează tinerilor din clasele IX-XI, iar premiul va fi o tabără tematică, în luna august, unde doar 72 de liceeni ilfoveni, câte 9 de la fiecare liceu, vor avea șansa de a petrece timp de calitate alături de alți tineri din țară, dar și alături de reprezentanți ai principalelor arme din M.A.I. (poliție, jandarmerie, pompieri).

Comisar șef Costela Hostinar, șeful Serviciului Prevenire și Relații cu Publicul, din cadrul Direcției Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov, a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu referitor la proiectul ”Arta de a fi integru”.

Rep: Care a fost contextul în care s-a demarat proiectul ”Arta de a fi Integru”?

Comisar șef Costela Hostinar: Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și-a propus, printre altele, mai multă prevenție, acțiune asupra cauzelor profunde și nu numai asupra efectelor ușor de identificat, mai multă educație, inclusiv juridică. Scopul SNA 2016-2020 este pro­movarea in­tegrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea pre­venirii corupției în România.

În vederea atingerii scopului propus de SNA, au fost identificate mai multe obiective generale și specifice, iar dintre obiectivele generale identificate exemplificăm Obiectivul General 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de ac­tivitate prioritare, respectiv Obiectivul general 4 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice. În cadrul Obiectivului general 3 se regăsește Obiectivul specific 3.2 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație, iar una dintre acțiunile stabilite în vederea atingerii obiectivului prevede ca elevii și studenții să aibă posibilitatea însușirii unor noțiuni elementare de drept, etică și educație civică, în vederea dezvoltării și diversificării competențelor sociale și civile. De asemenea, în cadrul Obiectivului general 4, este menționat Obiectivul specific 4.2 – Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției, iar acțiunile propuse pentru atingerea obiectivului prevăd creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor. Având în vedere obiectivele SNA 2016 – 2020, considerăm că ge­nerația tânără (elevi și studenți) este principala categorie socială căreia trebuie să ne adresăm, pentru ca aceasta să devină o generație a schimbării, care nu mai tolerează manifestările corupției. Începând cu anul 2010, la nivelul mu­nicipiului București, iar din anul 2017, și la nivelul județului Ilfov, în parteneriat cu Asociația Pro Democrația, s-au derulat mai multe proiecte ce au avut ca obiectiv informarea și conștientizarea elevilor din ciclul liceal cu privire la consecințele și costurile corpuției, dar și a modului în care ar trebui să acționeze pentru a sesiza o posibilă faptă de corupție. Dacă în anul 2017, la nivelul județului Ilfov, doar o singură unitate de învățământ liceal, respectiv Liceul Teoretic ”Ioan Petruș”, a beneficiat de expertiza ofițerilor DGA, pe linia educației anticorupție, în acest an, ne-am propus să extindem colaborarea prin implementarea unui proiect ai cărui beneficiari să fie elevii mai mutor unități de învățământ liceal de pe raza acestui județ.

Rep: Câte licee participă la acest proiect?

Comisar șef Costela Hostinar: Urmare a protocoalelor încheiate de către DGA cu Primăria orașului Buftea, Primăria orașului Măgurele, Primăria orașului Voluntari, Primăria comunei Brănești și Primăria comunei Vidra, la nivelul următoarelor unități de învățământ urmează a fi implementat proiectul ”Arta de a fi integru”, și anume opt licee: Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” – Buftea, Liceul Teoretic ”Horia Hulubei” – Măgurele”, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu” – Voluntari, Liceul Teoretic ”Traian Lalescu” – Brănești, Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” – Brănești, Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru” – Brănești, Liceul Teoretic ”Alexandru Rosetti” – Vidra, Seminarul Tehnologic Liceal Ortodox ”Sfânta Filofteia” – Brănești.

În cadrul acestui proiect, ofițerii D.A.M.B.J.I, au susținut activități de prevenire în unitățile de învățământ mai sus men­ționate, având ca obiectiv informarea liceenilor cu privire la necesitatea de a adopta o atitudine pro anticorupție, iar prin folosirea unor tehnici non-formale de  edu­cație, aceștia să fie ajutați ­să-și formeze deprinderi și să dezvolte aptitudini care să le modeleze personalitatea, în sensul de a înțelege că fac parte din generația schimbării, o ge­ne­rație care nu mai tolerează implicarea în acte de corupție.

Rep: În ce constă efectiv proiectul?

Comisar șef Costela Hostinar: În proiect, elevii liceelor nominalizate, în cadrul a trei secțiuni (desen/pictură, poezie/eseu, film/foto), urmează să creeze materiale prin care să fie transmise mesaje prin intermediul cărora cetățenii/funcționarii publici să conștientizeze că cea mai benefică cale de urmat este aceea a acorectitudinii și integrității, două valori fundamentale care contribuie la o societate sănătoasă, de care tinerii au neapărată nevoie pentru a crește și a se dezvolta. După analizarea și deliberarea unui juriu, din fiecare liceu, ocupanții primelor trei locuri de la fiecare dintre cele trei secțiuni vor participa la o tabără tematică. În cadrul acestei tabere tematice, reprezentanții fiecărui liceu vor constitui echipe care vor concepe un afiș/pliant de promovare a unui comportament anticorupție, materialele create urmând a fi tipărite cu sprijinul primăriilor și distribuite pe raza fiecărei localități unde își are sediul liceul în cadrul unor campanii publice. Totodată, pe timpul participării în tabără, elevii vor beneficia de expuneri susținute de către reprezentanții ­DAMBJI, de către reprezentanți ai principalelor arme din M.A.I. (poliție, jandarme­rie, pompieri), dar și de un reprezentant al Aso­cia­ției Pro Democrația.

Rep: Care este calendarul concursului?

Comisar șef Costela Hostinar: Concursul cu tema ”Anticorupție prin artă” a fost programat a se desfășura în perioada 17 – ianuarie 31 mai 2018, cu următorul calendar: 17 ianuarie – 16 martie desfășurarea atelierelor anticorupție/sesiuni de informare organizate de către experții anticorupție din cadrul DAMBJI, împreună cu un reprezentant al A.P.D., în cadrul liceelor nominalizate;  17 martie – 18 mai 2018, crearea de către elevi a materialelor, pe secțiuni, adresate cetățenilor/funcționarilor publici; 21-28 mai 2018 – analizarea și deliberarea juriului pentru fiecare liceu participant în proiect, cu privire la cel mai bun mesaj motivațional de la fiecare dintre cele trei secțiuni de creație; 29-31 mai – se va desfășura o activitate de prezentare a naterialelor câștigătoare cu mesaje selectate, dar și discursuri pe tema proiectului, la care vor fi invitați reprezentanți din administrația publică, ai IȘJ Ilfov; august 2018, organizarea unei tabere tematice, la care să participe elevii care au create materialele selectate, însoțiți de către un cadru didactic de la fiecare liceu, doi reprezentanți ­DAMBJI și un reprezentant al Asociației Pro Democrația.

Rep: Care sunt con­dițiile de participare de care trebuie să țină cont elevii?

Comisar șef Costela Hostinar: Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de concurs care este disponibil oricărui participant în mod gratuit, în format electronic sau letric, prin grija profesorului coordonator. Pentru a fi eligibile, materialele/mesajele motivaționale trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe reguli și condiții. Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XI, din cadrul liceelor din județul Ilfov mai sus menționate, cooptate în proiect, care s-au înscris la concurs, cu ocazia desfășurării întâlnirilor cu reprezentanții Direcției Generale Anticorupție – Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov sau, ulterior, prin profesorii coordonatori. Participarea la concurs este individuală, cu excepția categoriei film, unde pot participa maximum 3 elevi. Fiecare participant poate participa la maximum două secțiuni cu creații proprii, nepublicate în presă sau în alte medii de publicitate și nepremiate la alte concursuri din țară sau din străinătate.

Rep: Cum se va face selecția participanților?

Comisar șef Costela Hostinar: În etapa I, selecția în cadrul fiecărei secțiuni se va face astfel: locul 1 la secțiunile unde au fost înscrise maximum 5 lucrări; locurile I și II, la secțiunile unse au fost înscrise maximum 10 lucrări; locurile I, II și III, la secțiunile unde au fost înscrise peste 11 lucrări. În etapa a II-a, dacă după realizarea primei etape de selecție nu a fost completat numărul maxim de participanți în tabără (9 elevi/liceu x 8 licee = 72 de participanți) se va realiza o a doua etapă de selecție, ce va consta în realizarea unui clasament cu toate lucrările. Indiferent de liceu și secțiune, care nu au fost stabilite câștigătoare în prima etapă. Autorii acestor lucrări, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la lucrările realizate, vor fi selectați până la completarea numărului de 72 de elevi.

Rep: Un participant la concurs poate câștiga mai multe secțiuni?

Comisar șef Costela Hostinar: În situația în care același participant este câștigător la două secțiuni, se va considera că acesta este selectat pentru a participa în tabăra tematică ca urmare a locului obținut la secțiunea unde a obținut cel mai bun punctaj dintre cele două punctaje obținute, urmând ca la cealaltă secțiune să fie desemnat câștigător ocupantul locului 2, iar locurile 2 și 3 să fie ocupate de către cei care inițial ­s-au aflat pe locul al 3-lea, res­pectiv al 4-lea.

Rep: Sunt necesare precizări speciale pe care elevii trebuie să le cunoască și să le respecte?

Comisar șef Costela Hostinar: Da, elevii trebuie să știe că este interzisă utilizarea de imagini, desene, idei grafice sau texte care se regăsesc în campanii sau materiale de informare disponibile publicului în mediul online sau pe alte suporturi. Lucrările vor fi semnate pe față/verso/final, după caz, cu numele, prenumele, instituția din care provine, numărul de telefon și numele profesorului coordonator. Elevii trebuie să știe că nu vor fi acceptate: mesaje care au un conținut injurios sau obscen la adresa unor persoane publice, instituții publice sau ale partenerilor; mesaje cu conținut explicit sau sugestiv sexual/nuditate/pornografie/sau defăimător despre vreun grup etnic, rasial, de gen, religios, profesional sau de vârstă, despre persoanele cu dizabilități; scenarii care promovează alcoolul, drogurile, tutunul, armele (folosirea acestora) sau alte activități care pot părea periculoase și anumite mesaje politice; utilizarea de mărci, logo-uri sau însemne comerciale (ambalaje sau interioare/exterioare de clădiri) private, precum și utilizarea informațiilor de identificare, nume de persoane, adrese de e-mail sau adrese de străzi; mesaje care utilizează cadre care includ nume, fotografii sau alte indicii ce permit identificarea unor persoane fără un acord scris sau în prealabil; nu este permisă prezentarea sau identificarea minorilor, fără acordul scris al părintelui sau tutorelui legal al acestuia. Elevii vor respecta prevederile art. 139 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5115/15.12.2014.

Vor fi excluse materialele care transmit mesaje ce nu corespund imaginii pozitive cu care DGA dorește să se asocieze. Cu ocazia activității de prevenire, fiecărui elev înscris în concurs i s-a comunicat un acord ce urmează a fi semnat de părinte/tutore.

Rep: Care vor fi criteriile de evaluare?

Comisar șef Costela Hostinar: La evaluarea lucrărilor înscrise în concurs se va ține cont de originalitate, încadra­rea în specificul con­cursului, claritatea trans­mi­terii mesajului anti­corupție, aspectul estetic, stilistic și de impactul mediatic. Juriul va fi format din reprezentanții instituțiilor organizatoare. Materialele desemnate câștigătoare, cât și cele elaborate în tabără, vor fi mediatizate prin postarea pe pagina de Facebook a DGA și site-urile partenerilor și/sau în paginile publicațiilor primăriilor și în mass-media centrală și locală. Trebuie remarcat că la activitățile de educație anticorupție au participat 1.505 elevi din 8 licee, în cadrul a 75 de activități desfășurate de ofițerii DGA. Trebuie să ținem cont de faptul că, la vârsta aceasta, copiii sunt dezorientați cu privire la multe lucruri, iar cu privire la meserie, cu atât mai mult. Este o șansă pentru cei 72 de elevi câștigători din Ilfov să facă schimb de idei cu elevi din toată țara, câștigători la diverse alte proiecte interesante. Aș ­dori să menționez, de asemenea că, pe 30 mai, este Ziua DGA-ului și vrem să o sărbătorim prin prezentarea proiectelor elevilor de liceu participanți la acest concurs, având în vedere că vor veni și foarte mulți invitați.

Prof. Larisa Corcodel, director adjunct al Liceului Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”

Este un proiect binevenit. Elevii au venit să se intereseze ce înseamnă cu adevărat anticorupție, care este legis­lația în vigoare, lucruri pe care poate le-ar fi trecut cu vederea, chiar dacă le făceau la orele de curs. Acest proiect îi determină să studieze singuri, să își manifeste inventivitatea. Noi am avut întotdeauna participări ale elevilor la concursuri, chiar cu rezultate foarte bune. Mă bucur că elevii participă în număr atât de mare și au inițiativă”.

Prof. Anca Petrescu, profesor de informatică și coordonator al proiectului, desemnat din partea Consiliului de Administrație al Liceului ”Dumitru Dumitrescu”

Din punctul meu de vedere este un proiect important, mai ales că, dincolo de partea de informare a elevilor cu privire la aspecte legate de activitatea Direcției Generale Anticorupție, eu văd participarea lor la concurs și ca o oportunitate de a-și manifesta abilitățile dobândite în liceu, pe partea de tehnologia informației, în realizarea fotografiei sau a filmulețelor. Cu sprijinul doamnei profesor de arte Rodica Carastanev ne vom ocupa și de partea de pictură și desen. Sperăm să obținem rezultate frumoase, pentru că tinerii noștri au foarte multe idei”.