Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European a propus ca schema de plată pentru tinerii fermieri să fie acordată timp de 7 ani și nu doar 5 ani, cum este în prezent.

Propunerea Comisiei vine odată cu avizul favorabil dat unui document supus aprobării Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European, care instituie o serie de facilități pentru tinerii fermieri.

Raportul care pri­vește plățile directe acordate tinerilor fermieri, accesul mai facil al acestora la terenurile agricole și alte avantaje care ­să-i determine pe tineri să se ocupe de agricultură, va fi din nou dezbătut în ședința Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European, în data de 24 aprilie 2018.

Sprijin financiar crescut

Raportul propune ca sprijinul financiar acordat prin „Schema pentru tinerii fermieri” să crească cu peste 2 % nivelul maxim al alocărilor din fonduri naționale pentru a se încuraja reînnoirea ge­ne­rațiilor.

În acest document, Comisia consideră necesară revizuirea numărului de ani în care exploatația agricolă poate beneficia de sprijin și creșterea acestei perioade la cel puțin șapte ani, în loc de cinci, pentru încurajarea schimbului de generații. În prezent, plata pentru tineri fermieri se acordă pentru o perioadă de 5 ani. Această subvenție a fost majorată de la 25% din valoarea schemei unice de plată pe suprafață (SAPS) până la maximum 50% din valoarea SAPS.

Tinerii fermieri trebuie să aibă acces sporit la achiziționarea de terenuri

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară subliniază că ar trebui consolidate și simplificate actualele instrumente ale politicii agricole comune (PAC) pentru tinerii fermieri și pentru noii fermieri, pentru a răspunde nevoilor reale ale tinerilor fermieri, prin introducerea de noi instrumente, cum ar fi fondurile mutuale sau pârghiile de asigurare privind profiturile, în măsură să protejeze veniturile fermierilor împotriva volatilității prețurilor piețe, iar aceste instrumente trebuie să se axeze pe nevoile specifice ale tinerilor fermieri și ale noilor fermieri – punându-se un accent deosebit pe accesul la terenuri.  De asemenea, Comisia subliniază faptul că tinerii fermieri ar trebui să își poată diversifica exploatațiile agricole și că procedurile administrative pentru tinerii fermieri ar trebui să fie eficiente și simple, pentru a reduce la minimum sarcina administrativă asupra solicitanților și autorităților publice. Totodată, consideră că utilizarea de soluții și tehnologii inovatoare, inteligente din punct de vedere climatic și ecologice, pentru consolidarea competitivității în sectorul agricol și a se­cu­rității alimentare pe termen lung, reprezintă o chestiune esențială.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.399