Guvernul a stabilit numărul biletelor de tratament balnear acordate prin unităţile care aparțin Casei Naţionale de Pensii Publice, pentru anul 2017.

Astfel, pentru anul în curs, în unităţile de tratament balnear ale Casei Naţionale de Pensii Publice se asigură 56.394 de locuri.

Biletele pentru pensionari și asigurații sistemului public de pensii sunt finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Locurile vor fi repartizate pe maximum 18 serii de trimitere, cu o durată de 16 zile. Prețul biletului include tariful pentru cazare, masă și 12 zile de tratament.

La numărul de bilete acordate prin unitățile de tratament balnear ale Casei Naționale de Pensii Publice se adaugă numărul de locuri la tratament ce urmează să fie contractate cu alți operatori economici interesați, în limita sumelor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Cu această destinație, în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 au fost alocate peste 319 milioane de lei.

Numărul total de locuri la tratament balnear se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziție, respectiv după atribuirea contractelor, în funcție de preţurile ofertate pe bilet de operatorii economici interesați.

Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete. Persoanele îndreptățite pot beneficia de un singur bilet de tratament în perioada unui an calendaristic.

Casa Naţională de Pensii Publice distribuie biletele de tratament balnear prin casele teritoriale de pensii și decontează costul acestora din fondurile aprobate prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2017.

În anul 2016 a fost asigurat un număr de 59.641 de biletele de tratament balnear prin unităţile de tratament balnear ale Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP).

În anul 2016 s-au contractat, în total, 234.880 de bilete de tratament balnear.