Guvernul a dat publicității o serie de propuneri care vor face obiectul unei ordonanțe de urgență, prin care dorește să ofere soluții cu privire la neajunsurile constatate, de-a lungul timpului, în domeniul achizițiilor publice, dar și accelerarea și eficientizarea acestor proceduri.

Printre neajunsurile identificate se numără întârzierile în evaluarea ofertelor și desemnarea câștigătorilor, asumări anterioare de termene nerealiste față de CE, alocarea neunitară a resurselor, sistem electro­nic ineficient, diferențe mari ale prețurilor în SEAP, opinii diferite de la diversele entități ale sistemului, legislația conexă achizițiilor, suprareglementare sub pragurile valorice obligatorii, număr mare de contestații, blocaje și întârzieri ale investițiilor sau inconsistența deciziilor CNSC.

Soluții prin ordonanță de urgență

Iată, așadar, care sunt propunerile și ce rezultate sunt scontate:

Controlul Curții de Conturi se va realiza „ex-post”, după atribuire: se elimină dublulul control și deciziile contradictorii între autoritățile statului. După semnarea contractului de achiziție singura autoritate care va mai controla legalitatea atribuirii va fi Curtea de Conturi.

Clarificarea condițiilor în care pot fi modificate contractele de achiziții fără reluarea procedurii de atribuire: nu se mai irosește timpul pentru reluarea procedurilor de atribuire în cazul unor modificări neesențiale ale contractelor de achiziție.

Autoritatea contractantă va putea derula contractul în paralel cu procedura de achiziție: acest drept al autorității contractate se va putea exercita în situații de urgență (de exemplu, calamități naturale).

Eliminarea comunicării rezultatelor parțiale: se reduce astfel numărul contestațiilor care pot bloca începerea derulării contractului. Implicit, se scurtează timpul pentru atribuirea contractului de achiziție.

Reglementarea clară a modului de realizare a studiului de fundamentare pentru PPP și concesiuni: se clarifică procedura și se scurtează timpul necesar realizării investițiilor prin parteneriat public-privat sau prin concesiuni.

Simplificarea procedurii de contestare: eliminarea notificării prealabile; reguli clare pentru emiterea deciziilor CNSC; scurtarea termenelor de soluționare a plângerilor la Curtea de Apel. Se scurtează și se simplifică procedura de contestare a licitațiilor, astfel încât investițiile să poată începe mai rapid, după desemnarea câștigătorului licitației.

Descurajarea contestațiilor ne­justi­ficate:  introducerea ca­­­­­­­­­u­ți­u­nii pentru depunerea con­tes­tațiilor la CNSC;  introduce­rea ta­xei pentru depunerea plângerii la Curtea de Apel. Se descurajează astfel utilizarea abuzivă a contestațiilor pentru blocarea derulării contractului de achi­zi­ție.

Soluții prin norme metodologice

 Simplificarea procedurilor:  reducerea numărului de etape de evaluare a ofertelor (maximum 4);  eliminarea Strategiei Anuale de Achiziții pentru autorități cu bugete de investiții sub 125 milioane lei;  simplificarea achiziției directe după modelul Comisiei Europene – implementarea art. 137 din Regulamentul 1.268/2012;  evitarea dublării informației între fișa de date și anunțul de participare (se elimină fișa de date).

 Clarificări în derularea procedurilor:  definirea clară a situațiilor de divizare a contractelor pentru evitarea viitoarelor corecții pe fonduri europene;  clarificarea situațiilor în care este obligatorie folosirea criteriului tehnico-economic;  limitarea solicitărilor de clarificare și consolidarea răspunsurilor în unu maximum două documente.

 Simplificarea și eficientizarea controlului ex-ante:  eșantion de 15% din totalul procedurilor verificate.

 Reducerea până la eliminare a eșantionului cu 5% pe an:  emiterea de avize conforme în maximum 3 zile lucrătoare;  eficientizarea controlului ex-ante prin verificarea direct a anunțului de participare și a documentelor anexă;  suplimentarea personalului ANAP pentru scurtarea termenelor de verificare.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.408