În ședința de Guvern din 29 august 2018 a fost aprobată o Ordonanță privind modificarea  unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune.

Prin acest act normativ a fost modificată și OUG nr. 3/2015, în așa fel încât să nu fie făcute plăți în exces pentru unii dintre crescătorii de animale și să beneficieze de subvenții toate animalele eligibile la plată.

Sunt avute în vedere fondurile implementate și gestionate de APIA. Astfel, se creează cadrul juridic pentru situația în care cuantumul unitar calculat conduce la o supra-compensare (plată în exces) a unor beneficiari, care determină utilizarea plafonului maxim alocat înainte de a fi plătite toate animalele eligibile. În acest sens, actul normativ adaugă și o definiție a conceptului de supra-compensare: „diferența dintre cuantumul unitar calculat inițial și cel rezultat ulterior, diferit, generat de o serie de transferuri/cedări de drepturi, urmare a reinterogării sistemului informatic.”

Toate animalele eligibile vor fi plătite

În acest sens, se reglementează posibilitatea asigurării diferenței față de plafonul alocat de la de la bugetul de stat prin bugetul MADR, până la recuperarea acesteia, astfel încât să poată fi plătite toate animalele eligibile. Recuperarea se realizează de la beneficiarii care au primit supra-compensare/plăți în exces, până la data de 31 decembrie 2018, prin plăți voluntare sau prin deducerea acestora din drepturi de plată viitoare în cadrul altor scheme de sprijin.

Reglementări privitoare la fondurile comunitare

Alt act normativ care a suferit modificări este OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile. Astfel, au fost prevăzute sursele financiare necesare și procedurile punerii în aplicare a unor hotărâri judecătorești definitive în cazul unor litigii contractuale între unii beneficiari și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). De asemenea, se reglementează procedura de restituire a garanției pentru acordarea avansului pentru beneficiarii PNDR, în condițiile în care aceștia depășesc sumele primite ca ajutor nerambursabil în urma diminuării valorii investiției.

De asemenea, a fost modificată și OUG 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin PNDR. Una dintre aceste modificări privește completarea categoriilor de beneficiari care pot solicita/obține scrisori de garanție de la Fondurile de garantare (publici și asimilați) cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Alte modificări prevăd clarificări și actualizări necesare procedurilor financiar-contabile specifice fondurilor de garantare (de exemplu, emiterea biletului la ordin se face în numele beneficiarului de proiect și nu pe numele reprezentantului legal al acestuia).

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.418