După apariția în numărul de săptămâna trecută al Jurnalului de Ilfov a articolului cu titlul ”În trei luni de control la DGASPC Ilfov, s-au descoperit deficiențe cu duiumul. Peste 7.500 de persoane cu handicap din Ilfov ar putea să nu-şi mai primească indemnizaţiile, de la 1 ianuarie 2019”, conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Pretecția Copilului (DGASPC) Ilfov a dorit să facă o serie de precizări.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 423

Menționăm că cele relatate de publicația noastră reprezintă concluziile unui raport al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Ilfov, întocmit în urma unui ”Controlul de fond al serviciilor publice de asistenţă socială”, desfășurat în perioada 15.06.2018-14.09.2018, la DGASPC Ilfov. Rezultatele controlului au fost prezentate de către conducerea AJPIS Ilfov în cadrul celui mai recent Colegiu Prefectural, cu mențiunea că toate datele au fost transmise și ministerului Muncii.

P.S. Intertitlurile din pagină aparțin redacției!

”Certificatele de încadrare în grad de handicap, conform prevederilor HG 927/2016, vor fi reînnoite la termen. Măsura cerută de AJPIS Ilfov va fi dusă la îndeplinire până la data de 29 noiembrie, anul curent, astfel încât nu vor există situații de neplată a prestațiilor sociale. Totodată, vă informăm că prin art. III din HG 927/2016 aceste certificate vor fi înlocuite
conform modelului din anexă, acestea nepresupunând reevaluarea persoanelor cu handicap, procedură care ar fi putut duce la modificarea gradului de încadrare.
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale ale județului Ilfov a fost deja elaborată de Consiliul Județean Ilfov în parteneriat cu Institutul de Politici Publice. Va fi pusă în consultare publică săptămâna viitoare (n.r. – adică în cursul acestei săptămâni, precizările DGASPC Ilfov fiind transmise pe 5 octombrie 2018).
În legătură cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al DGASPC Ilfov conform HG 797/2017, a fost elaborată documentația, urmând a fi supusă aprobării.

Se caută soluții pentru acoperirea deficitului de personal

În legătură cu lipsa de resurse umane, DGASPC Ilfov a făcut și face demersuri constante de recrutare a personalului. Vă reamintim că lipsa de personal în sistemul de asistență socială este una recunoscută la nivel național, DGASPC Ilfov nefăcând excepție. În acest an, președintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR), Doru
Buzducea, a declarat că deficitul de personal este cea mai gravă problemă a sistemului de asistenţă socială din România, care s-ar putea rezolva în circa 10 ani. ”Acum, sunt circa 8.000 de asistenţi sociali, iar 75% lucrează în sectorul public, în timp ce ceilalţi sunt în organizaţiile neguvernamentale. (…) Nevoia întreagă estimată de noi ar fi de minimum
25.000 de asistenţi sociali”, menţiona vicepreședintele Colegiului, Cristian Roșu.

Restituirea contribuției de întreținere

În ceea ce privește contribuția de întreținere plătită de către aparținătorii asistaților din CRRN Bălăceanca, a fost demarată procedura de restituire a sumelor încasate de către instituția noastră de la persoane care erau scutite de această taxă și data limită de restituire a banilor este 15.10.2018.

În legătură cu cele 10 persoane rezidente la CRRN Bălăceanca, facem precizarea că acestea sunt cuprinse într-un certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat la data de 31.07.2002 cu nr. 1266-1474/22-24.07 2002 emis de către Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Persoane cu Handicap cu termen de valabilitate permanent și cu domiciliul în
București sau pe raza altor județe. Reprezentanții legali ai beneficiarilor au refuzat colaborarea în demersul de a se preschimba certificatele, aceștia fiind notificați de către CRRN Bălăceanca prin DGASPC Ilfov sau poștă, împreună cu DGASPC-urile din raza teritorială administrativă unde își au domiciliul legal beneficiarii.
În vederea diminuării capacității CRRN Bălăceanca a fost demarat planul de restructurare prin adrese transmise către toate DGASPC-urile de sector din București și alte județe de pe raza administrativ teritorială unde beneficiarii au adresa de domiciliu.

Soluții pentru violență

Referitor la cazurile de violență în familie, precizăm că a existat o convenție de colaborare în acest sens, care a expirat, dar în acest moment suntem în procedură pentru încheierea unei colaborări cu un ONG. Însă pentru toate cazurile sesizate de violență în familie au fost identificate soluții de oferire de servicii sociale cu Asociația Diaconia și Casa Invicta”, se arată în materialul primit de la DGASPC Ilfov, semnat de Bogdan Iulian Pîntea, director executiv al Direcției.

Bogdan Iulian Pîntea, director executiv DGASPC Ilfov

Și multe alte realizări

Bogdan Pîntea a ţinut să menţioneze și câteva dintre proiectele implementate la nivelul DGASPC Ilfov, „derulate prin intermediul CJ Ilfov, instituţie preocupată permanent de asigurarea durabilă a întregului judeţ, utilizând oportunităţile de finanţare nerambursabilă ale POR, ale cărui rezultate se pot vedea în sistemul de protecţie socială ilfovean. Spre exemplu, la Săftica, s-a implementat proiectul de reabilitare, modernizare, dezvoltare extindere și echipare a infrastructurii sociale a Centrului maternal Săftica. Beneficiarii sunt mame cu copii mici, sugari cazaţi în regim de urgenţă, copii separaţi temporar sau definitiv de părinţi, aflaţi în dificultate din punct de vedere social. Apoi, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea și echiparea Centrului de Plasament nr. 5 Periș – cu beneficiari copii separaţi temporar sau definitiv de părinţi, copii care nu au împlinit 18 ani, dar și cei de
peste 18 ani care beneficază în continuare, în condiţiile legii, de protecţie socială sau reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea și echiparea infrastructurii sociale a Centrului de Plasament nr. 6 Voluntari – unde beneficiari sunt și copiii neînsoţiţi de părinţi, care solicită o formă de protecţie socială și reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Centrului de Îngrijire și Asistenţă Ciolpani, ai cărui beneficiari sunt persoanele vârstnice cu dizabilităţi. Nu în ultimul rând, putem vorbi de proiectul infrastructurii sociale la Centrul de Reabilitare și Recuperare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tâncăbești, un proiect în derulare, ai cărui beneficiari sunt persoanele adulte cu dizabilităţi”.

Centrul maternal Săftica, modernizat
Centrul de Plasament nr. 5 Periş