Bugetul UE pentru anul 2019 aduce modificări în cuantumul unor domenii subvenționate pentru agricultură.

Vor fi mai puțini bani destinați ajutoarelor pentru agricultorii care au de suferit de pe urma secetei, plățile pentru apicultori vor fi menținute la nivelul lui 2018, dar vor fi alocate mai multe fonduri la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), anunță Raportul referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 al Comisiei pentru bugete.

Potrivit acestui document UE, sunt suplimentate fondurile pentru sprijinul de urgență în special pentru sectorul cărnii de porc lovit de pesta porcină africană, pentru a reduce impactul negativ asupra fermierilor și angajaților din regiunile cele mai afectate de boală. România este țara UE cu cele mai multe focare de pestă porcină africană (PPA), peste 1.000 de focare.

De asemenea, decide să majoreze cu 20 de milioane euro peste nivelul din proiectul de buget pentru 2019 (PB 2019) a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Ru­rală (FEADR) cu scopul de a promova inovarea în sectoarele agricol și forestier și de a asigura rentabilitatea și sustenabilitatea acestor mijloace de subzistență, în viitor.

Bani mai mulți pentru climă și mediu

Documentul a mai decis să propună o majorare cu 15,6 milioane EUR peste nivelul din PB 2019 a creditelor destinate acțiunilor legate de climă. În plus, reamintește angajamentele asumate de Uniune pentru stoparea și inversarea declinului biodiversității și subliniază că această creștere contribuie, de ase­­menea, la protejarea biodiversității.

Totodată, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European atrage atenția asupra efectelor secetei extreme care a afectat statele membre în ultimele luni și susține necesitatea de a garanta măsuri de sprijin menite să-i ajute pe fermierii cei mai afectați. În acest sens, Comisia își exprimă regretul cu privire la reducerea substanțială a bugetului pentru sprijinul cuplat acordat fermierilor și insistă pentru ajutoare date fermierilor afectați de secetă.

Plățile directe, mai mari anul viitor

Pentru plățile directe ale fermierilor, Comisia a propus suma de 60 miliarde euro în credite de angajament și de 57,8 miliarde euro în cre­dite de plată, aceste alocări reprezentând, în comparație cu bugetul pe 2018, o majorare cu 1,2% și respectiv 3%.

De asemenea, în avizul său, Comisia pentru agricultură din PE își exprimă satisfacția cu privire la creșterea cu 25 % a creditelor destinate combaterii bolilor animalelor și organismelor dăunătoare plantelor, deoarece Uniunea se confruntă cu riscuri semnificative și cu un număr din ce în ce mai mare de focare.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.426