Comuna Glina este una dintre localitățile ilfovene care a cunoscut o lungă perioadă de stagnare, cel puțin în ultimele decenii. Dezvoltarea edilitară a lăsat de dorit, iar așezarea a părut încremenită într-un proiect pe care l-am putea numi cu ușurință „Nepăsare”. Din anul 2016, când a fost aleasă noua echipă de conducere de la primărie, au apărut semne că s-ar ivi zorii unei schimbări, că lucrurile vor începe „să se miște” din punct de vedere al investițiilor urbanistice.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 427

Numai că ritmul schimbării este unul poticnit, din cauza unui ghem de ambiții și orgolii la nivelul Consiliului local. Deși primarul Marin Tudor și viceprimarul Răzvan Tudor au întocmit un portofoliu generos de proiecte, punerea lor în practică se lovește de piedicile puse de o parte dintre consilierii locali aflați în opoziție cu echipa de la conducerea primăriei. Iar cei care pierd în urma acestui război surd nu sunt nimeni alții decât cetățenii comunei, care sunt privați astfel de modernizarea localității în care trăiesc.

În aceste condiții, multe dintre investițiile în modernizarea edilitară a comunei stagnează din cauza unui „boicot” mascat al consilierilor amintiți. Cauzele acestui „boicot” sunt ascunse, așa cum spuneam, într-un ghem de ambiții, orgolii și, de ce nu, de interese ale unora dintre membrii Consiliului local, care reclamă lipsa de transparență din partea Primăriei cu privire la proiectele supuse aprobării acestui for local. Mai mult, aceștia afirmă că procesele verbale ale ședințelor sunt incorecte și neconforme cu realitatea și că reprezentanții PNL nu respectă un „Protocol de colaborare politică la nivel local” semnat împreună cu membrii ­UNPR din Consiliul local.

Așadar, iată monșer, vorba lui Nenea Iancu, motive „serioase” pentru a „pune tălpi” dezvoltării și modernizării comunei!…

Proiecte respinse „de-a valma”. Și fără argumente solide

Că așa stau lucrurile ne-am convins în timpul ultimei ședințe de Consiliu local care s-a desfășurat în data de 30 octombrie 2018, în care am încercat să descifrăm cauzele acestei situații.

Totul se învârte în jurul a câtorva proiecte care au fost respinse cu regularitate și cu o încăpățânare demnă de o cauză mai bună, în ultimele ședințe ordinare de Consiliu de către grupul consilierilor din „opoziție”.

Astfel, din cele 18 puncte aflate pe ordinea de zi a ședinței, dintre care 2 au fost retrase de inițiator (primărie – n.r) din cauze obiective, au fost aprobate doar 3, respectiv „Aprobare transport profesori”, „Aprobare burse școlare” și „Aprobare cadouri pentru sărbători”.

Au căzut, în urma „abținerii” a 9 din totalul de 15 consilieri, punctele: „Aprobare proces verbal ședință”, „Aprobare buget Serviciul Local de Salubrizare Glina”, „Aprobare indicatori strada „Bucuriei”, „Aprobare indicatori – Amenajare, împrejmuire și curte Școala nr. 2 Cățelu”, „Aprobare indicatori Reabilitare, extindere și modernizare Școala nr. 1 Glina”, „Aprobare Pelerinaj mormântul părintelui Arsenie Boca”, „Aprobare organigramă și stat de funcții”, „Aprobare cont de execuție trim. III”, „Aprobare indicatori Modernizare sistem rutier str. Melodiei din comuna Glina”, „Aprobare indicatori Modernizare sistem rutier str. Îngustă din comuna Glina”, Aprobare indicatori Modernizare sistem rutier str. ­Intr. Văii din comuna Glina”, „Aprobare indicatori Lucrări întreținere curentă str. Văii, comuna Glina” și „Rectificare buget și actualizare listă de investiții”.

În toată această „tevatură”, am remarcat faptul că opozanții nu și-au manifestat dezacordul cu aceste proiecte în mod tranșant, votând „împotrivă”, ci… s-au ”abținut” la vot. Pasămite, noi nu suntem împotriva acestor proiecte doar… ne abținem”. Numai că acestă soluție are ca rezultat respingerea proiectului, având în vedere că nu se întrunește numărul necesar de voturi pentru aprobare…

Acest „vot” dă o măsură a gradului de lipsă de responsabilitate a unor consilieri, având în vedere că anumite puncte de pe ordinea de zi, cum ar fi organigrama și statul de funcții, bugetul Serviciului Local de Salubrizare Glina, rectificarea bugetară sau contul de execuție pe trim. III sunt vitale pentru buna funcționare a activității administrației locale din comuna Glina.

De asemenea, argumentele pe care le-au adus atitudinii lor au fost în unele cazuri lipsite de argumente solide, unele dintre ele reflectând o necunoaștere a unor noțiuni de administrație sau contabilitate. Un exemplu: oponenții nu au fost de acord cu aprobarea bugetului serviciului de salubrizare deoarece… autovehiculele nu pot fi mijloace fixe pentru că se mișcă! Totuși, dacă s-ar informa, ar afla că există o categorie contabilă care include vehiculele în domeniul mijloacelor fixe. Mă rog.

Comuna riscă să fie îngropată în gunoaie

Refuzul repetat al consilierilor din opoziție de a aproba bugetul serviciului de salubrizare al comunei, care se ridică la o valoare totală de 987.500 de lei, ar putea duce la imposibilitatea ridicării deșeurilor menajere din comună. În aceste condiții, cetățenii riscă să fie îngropați sub gunoiul neridicat.

Primăria a formulat o adresă către consilierii care se opun aprobării acestui buget, în care li se explică faptul că potrivit unor directive și regulamente europene în domeniu gestionării deșeurilor, precum și a Legii 101/206, „Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza principiilor protecţiei sănătăţii populaţiei, protejării mediului, menţinerea curăţeniei publice și asigurării calităţii şi continuităţii serviciului, nefuncționarea acestuia conducând la îngrădirea dreptului cetățenilor la accesul la salubrizare și la un mediu sănătos.” Totodată, adresa subliniază faptul că, „Neasigurarea continuității colectării deșeurilor municipale crează, pe lângă pericolul de epidemie, şi alte consecinţe negative de poluare a mediului înconjurător, grav sancționate de legislația în domeniu”. În aceste condiții, consilierii au fost informați că, „Refuzul neîntemeiat al aprobării  bugetului nu constituie decât o încălcare a dispoziţiilor legale în materie care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public și asumarea de către Consiliul Local a prestării/furnizării acestor servicii fără respectarea legii, cu toate consecințele ce decurg din aceasta”.

Dar, cu toate acestea, consilierii amintiți se încăpățânează să respingă acest proiect de hotărâre, în continuare.

„Sancțiunile vor veni către Consiliul local și nu ne dorim asta. Gândiți-vă că vor fi sancțiuni foarte mari. ANRSC ne obligă să avem acest serviciu”, le-a spus Răzvan Tudor consilierilor..

Principalul argument al acestora pentru respingerea bugetului este acela că bugetul prevăzut este prea mare la capitolul mijloace fixe, la care, așa cum arătam mai sus, nu pot fi încadrate utilajele de salubrizare (autogunoieră, tractoare, remorci etc.), pentru că acestea nu sunt fixe, ci se mișcă!

„Suma de 750.000 de lei este necesară pentru achiziționarea unei autogunoiere, pe lângă cea achiziționată în anul 2017, a unor lame de deszăpezire și a unui buldoexcavator, care, în contabilitate sunt înregistrate tocmai la categoria de mijloace fixe! Am lucrat 3 luni la acest proiect, am fost la ANRSC, la Ploiești pentru asta, care ne obligă să dăm drumul la acest serviciu!”, ne-a precizat viceprimarul Răzvan Tudor. Cu toate acestea, însă, discuția „filosofică” pe acest subiect s-a întins timp de mai bine de 10 minute, dar consilierii opozanți nu a fost chip să fie înduplecați și s-au „abținut” din nou, ca și în ședințele anterioare.

Edilii n-au stat cu mâinile în sân

Lăsând la o parte „gâlceava” din Consiliul local, nu putem să nu aducem la cunoștința celor care vor citi aceste rânduri o serie de proiecte binevenite pentru comunitatea din Glina, duse la bun sfârșit cu multe eforturi și piedici, dar și inițiative de viitor ale actualei echipe de la primărie, care a dovedit că are capacitatea de a propune proiecte menite să asigure un trai mai bun în viitor glinenilor. Pentru că, așa cum afirmam la început, în ultima vreme s-au întâmplat destule lucruri bune din punct de vedere edilitar și în Glina.

Astfel, au fost inițiate o serie de proiecte care au avut ca scop modernizarea sistemului rutier și amenajarea de alei pietonale pe str. Puțului și str. Mieilor, unde vor fi plantați și arbori – plopi canadieni fără puf. Acestora li se adaugă  străzile Abatorului, Cireșilor, Zambilelor, Crângului, Lanului, Fântânii, aflate în curs de executare. Urmează ca și str. Libertății și Cimitirului, din zona stadionului, să fie și ele reabilitate și modernizate. La rândul său, stadionul a fost reabilitat, a fost împrejmuit cu gard, au fost montate o instalație de nocturnă și 250 de scaune de plastic în tribună și se va amenaja și o parcare auto. La Șc. gimnazială nr. 1, din Glina a fost amenajat un teren de minifotbal cu suprafață artificială, un altul asemănător aflându-se în curs de executare la Șc. nr. 2, din Bobești.

Prima etapă dintr-un alt proiect, mai amplu, are în vedere introducerea în subteran a tuturor cablurilor aeriene de electricitate și CATV, pe toată lungimea DJ 301A, atât la Cățelu, cât și în Bobești și Glina. Această etapă este necesară deoarece proiectul prevede amenajarea de trotuare pe ambele părți ale str. Libertății, înlocuirea stâlpilor de iluminat existenți, din beton, cu alții metalici, pe ambele părți ale șoselei și dotarea acestora cu lămpi cu becuri LED, o investiție la care ENEL participă pe o lungime de 1,2 km, precum și plantarea a 250 de arbori ornamentali de-a lungul acestui drum. Finanțarea acestor lucrări este asigurată în proporție de 85% de CJ Ilfov și de 15 % de primăria Glina. De altfel, urmează să se monteze lămpi de iluminat public în toate localitățile componente ale comunei, pe toate străzile, inclusiv cele laterale. „Am primit un ajutor susținut din partea președintelui CJ Ilfov, dl. Marian Petrache, căruia îi mulțumim, și care ­ne-a spus că localitatea este rămasă mult în urmă și dorește să remedieze acest lucru”, ne-a spus primarul Marin Tudor.

De menționat și asanarea unui teren din vecinătatea bisericii din Cățelu și amenajarea pe acest spațiu a unui mic părculeț pe care l-am putea numi o adevărată operă de artă. Acolo, până de curând, zăceau mormane de gunoaie și era un loc unde se strângeau tot felul de indivizi care consumau băuturi alcoolice, ne-a povestit Fănica Blaj, o locuitoare din zonă.

Un  proiect amânat fără motiv

Am lăsat la urmă un proiect care a fost respins de mai multe ori de consilierii locali care se opun actualei conduceri a primăriei. Motivul, spun ei, bugetul prevăzut este nejustificat de mare. Este vorba despre 4.178.064 de lei alocați pentru proiectul intitulat „Reabilitare, extindere și modernizare Școala gimnazială nr. 1 Glina, județul Ilfov”.

Potrivit unui raport de specialitate, cele mai importante lucrări constau în reamenajarea spațiilor din incinta școlii, refacerea instalației de încălzire și de preparare a apei calde, aflate într-un stadiu de uzură avansat, refacerea instalației electrice uzate, amenajarea corespunzătoare a curții școlii, construirea unei săli de sport cu o suprafață de 289 mp, elevii desfășurând această activitate într-o sală de clasă, înlocuirea centralei termice, igienizarea subsolului clădirii, înlocuirea bazei materiale și a dotărilor.

Dar, cel mai important lucru este aducerea acestei clădiri la nivelul normelor ISU, în prezent școala funcționând fără autorizație de securitate la incendiu. Pentru aceasta, este nevoie de echiparea clădirii cu instalații de stingere cu hidranți exteriori, echiparea cu instalații de dectare, semnalizare și avertizare la incendiu, înlocuirea ușilor cu unele rezistente la foc 30 de minute, prevăzute cu autoînchidere și înlocuirea chepengului de acces în pod cu unul, de asemenea, rezistent la incendiu.

Așadar, o lucrare com­plexă, care necesită o finanțare pe măsură, dar care mai are de așteptat. Până când, oare?!