Potrivit sursei citate, din totalul de 5.235 de candidați evaluați la proba scrisă, 3.335 de candidați au obținut medii între 8 și 10, promovând examenul. Dintre aceștia, 34 de candidați au promovat examenul cu media 10.

Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenului, media la examenul de definitivare este constituită din nota la proba scrisă (70%), nota pentru portofoliul profesional personal (10%) și notele obținute la inspecțiile de specialitate (20%).

Candidații care au obținut medii peste 8 dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

În ceea ce privește tranșele de medii, situația la nivel național este următoarea: medii sub 7 – 907 (17,33%), medii între 7 și 7,99 – 993 (18,97%), medii între 8 și 10 – 3.335 (63,71%). 6 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar 10 lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

Ponderea mediilor între 8 și 10 atinge procente de peste 70% în județele Bistrița-Năsăud (76,9%), Botoșani (70,9%), Gorj (70,6%), Mureș (70,2%) și în municipiul București (73,7%). Valori sub 50% apar în județele Caraș-Severin (49,2%) și Călărași (45,7%).

Afișarea primelor rezultate a avut loc marți atât la centrele de examen, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile au putut fi depuse, astăzi, în centrele de examen, până la ora 20.00, dar și mâine, până la ora 14.00.

Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe definitivat.edu.ro duminică, 30 aprilie, iar validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru are ca termen-limită data de 22 mai.

Ministerul Educației reamintește că, în urma unor măsuri legislative operate în 2016, o persoană poate susține proba scrisă de cel mult trei ori fără a plăti taxă. Ulterior, susținerea examenului va fi condiționată de achitarea unor taxe stabilite de minister.

De asemenea, persoanele care nu au promovat se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

În Ilfov, statistica promovării la Examenul Național de Definitivare în Învățământ, sesiunea 2017 (note inițiale) arată 41 de candidați nepromovați și 54 promovați. Dintre aceștia din urmă, un candidat a promovat examenul cu media 10 și cinci cu note cuprinse între 9,50 și 9,99.

Promovabilitatea la Examenul Național de Definitivare în Învățământ (medii înainte de contestații) la nivelul județului Ilfov este de 56,8%.