˜ Pentru finanțarea tichetelor sociale pentru grădiniță, județului i-au fost repartizate, de la bugetul de stat, pentru anul 2016 – 1.312 mii de lei

Prefectura Ilfov a găzduit, săptămâna trecută, două sesiuni județene de informare – a primarilor și, respectiv, a directorilor de grădinițe din județ – asupra modului de implementare a programului național reglementat prin Legea 248/2015 – ”Fiecare copil în grădiniță”.

Concret, s-a discutat asupra mecanismului de implementare a legii, în contextul problematicii specifice județului Ilfov, clarificările fiind oferite de către Maria Gheorghiu, cofondator OvidiuRO, Diana Buzoianu, director executiv Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov, Gabriela Zamfir, director adjunct Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, Ghiţă Vasile, șef Birou Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov și de către Daniela Barbu, Inspector Şcolar General, Inspectoratul Şcolar al judeţului Ilfov.

 

50 de lei/lunar, dacă cel mic merge la grădiniță, zilnic

Toată lumea prezentă a primit detalii despre Legea 248/2015, votată în Parlament, și promulgată de Președinție, în octombrie 2015, menită a încuraja prezenţa la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani, prin acordarea unui tichet social de 50 de lei/lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie și este condiționat de prezența zilnică a celor mici la grădiniță.

 

Cine poate primi tichete de grădiniță?

Legea 248/2015 răspunde obiectivelor cu privire la reducerea abandonului școlar (la 11,3%) și a sărăciei și inechității sociale, ce derivă din Strategia Europa 2020. În 2014, rata abandonului școlar în România ajunsese la 18.5% și se estimează că, în prezent, doar unul din trei copii săraci beneficiază de educație timpurie. Potrivit Ministerului Muncii, la nivel național, 111.000 de copii sunt eligibili pentru a primi tichetul social pentru grădiniță. În Ilfov, în cele 40 de localități, sunt aproximativ 700 de potențiali beneficiari ai programului. ”Pe 3 februarie, Guvernul a aprobat suma de 55,5 de milioane de lei pentru finanţarea programului, dar și repartizarea finanțării pe județe. Pentru Ilfov s-au alocat 1.312 mii de lei”, a anunțat subprefectul județului, Cătălin Pantazi, prezent la sesiunile de informare.

 

Întâi un program pilot, apoi extins la nivel național

Programul național reglementat prin Legea 248/2015 a preluat, de fapt, mecanismul central al programului pilot ”Fiecare copil în grădiniță”, gândit în special pentru zonele rurale extrem de sărace și implementat, începând cu 2010, de către Asociația OvidiuRo (OvR), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei. ”Legea și normele de aplicare stabilesc cadrul legal favorabil educației preșcolare pentru toți copiii din România, dar succesul programului va fi decis de implicarea tuturor actorilor locali. Știm din etapa de pilotare că înscrierea cât mai multor copii la grădiniță și condiționarea strictă a acordării stimulentului educațional de prezență sunt esențiale. Ceea ce va conta, însă, va fi capacitatea echipelor locale de a colabora și de a găsi soluții la problemele punctuale precum și susținerea instituțiilor județene și naționale”, a subliniat Maria Gheorghiu, cofondator OvidiuRo.

 

Două principii de bază

Două principii stau la baza mecanismului de implementare a programului: condiționarea strictă a acordării stimulentului de prezența la grădiniță (acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță este strict condiționată de prezența zilnică a copiilor, iar totalul absențelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale (maxim trei) și scutirile medicale nu pot depăși 50% din numărul total de zile de grădiniță din luna respectivă). Prezența zilnică o țin educatorii, iar situația fiecărui preșcolar se centralizează într-un sistem informatic național gestionat de Ministerul Educației. Corectitudinea notării prezenței zilnice va fi monitorizată prin vizite neanunțate, prin sondaj. Și, al doilea principiu – aducerea cât mai multor copii la grădiniță (copiii eligibili sunt identificați de asistenții sociali din primării, pe baza unui dosar social care atestă un venit de sub 284 lei/membru de familie. Stimulentul educațional se distribuie lunar, în perioada septembrie – iunie, pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere completată de părinți sau de persoanele care răspund legal, cu suportul asistentului social, acolo unde este cazul. Declarația este standard și ușor de completat. Cei care primesc deja beneficii sociale care atestă încadrarea sub pragul de venit nu mai trebuie să facă un nou dosar, ci copiii lor devin automat eligibili. Înscrierea în Program este deschisă până la finalul lunii noiembrie, pentru a permite familiilor care văd exemplul bun al altora să își înscrie copiii la grădiniță și după începerea anului școlar. Stimulentul educațional se acordă începând cu luna în care preșcolarul a îndeplinit criteriile de frecvență. Mecanismul de acordare a tichetului nu ia în calcul ajutorul social, alocația, bursele sau subvențiile agricole. Tichetele sociale pentru grădiniță vor fi distribuite de primării, conform formularului de prezențe completat de educatori, iar banii necesari pentru plata stimulentelor educaționale se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată. Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniță în perioada de valabilitate, numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite).