Peste 73% din parcul de tractoare şi combine al Românei au durata de viaţă depăşită, iar încărcătura teoretică în vârf de campanie agricolă este de 50,7 ha arabil/tractor fizic, de circa trei ori mare faţă de media europeană şi de 91,3 ha/combină de recoltat cereale, potrivit Strategiei pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu şi lung 2020-2030, elaborată de Ministerul Agriculturii. „Dotarea tehnică cu maşini agricole are o influenţă directă asupra performanţei pe piaţă a producătorilor. Din datele centralizate la nivelul MADR, la sfârşitul anului 2012, în parcul de tehnică agricolă se înregistrau 184.446 tractoare, 24.078 combine de recoltat cereale păioase, 147.471 pluguri, 90.092 grape cu discuri, 73.519 semănători de diferite tipuri etc. Tractoarele din gama de 61-79 CP deţin o pondere numerică însemnată în parcul total (59,2%), urmate de tractorul de 45 CP (24,1%)”, se precizează în strategia elaborată de MADR