Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai iubiți sfinți, încă din cele mai vechi timpuri. Pentru dragostea pe care o poartă copiilor, tinerilor, vârstnicilor și mai ales familiilor necăjite, el a rămas în inimile localnicilor din Popești-Leordeni, din generație în generație, devenind ocrotitorul spiritual al întregului oraș. De aceea, preoții și credincioșii din localitate îl venerează, an de an, în ziua de 6 decembrie, ca pe un mare făcător de minuni al lumii. 

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 579, ediția print

Praznicul de luni, 6 decembrie, închinat Sfântului Ierarh Nicolae, ne-a readus și pe noi, echipa Jurnalului de Ilfov, în sânul bisericii monument istoric, din orașul Popești-Leordeni. Asemeni Sfântului Nicolae, părintele paroh Ioan Bondar ne-a primit, cu aceeași dragoste și bunătate ca pe restul credincioșilor, sub deviza unui singur îndemn: sporire și unitate în credință. Ca într-o poveste minunată, se simțeau în aer lumina și căldura pe care preoții le sădeau în sufletele noastre. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un sobor ales de preoți, condus de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal, ne-a întâmpinat cu o slujbă încântătoare, minunate învățături sufletești și numeroase surprize spirituale. 

Cântări divine și învățături pentru suflet…  

Din soborul slujitor au făcut parte și părintele Consilier eparhial în cadrul Sectorului administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Dumitru Ştefănescu, părintele paroh Ioan Bondar, Protopop al Protopopiatului Ilfov Sud, părintele Protosinghel Ioachim Ceaușu, starețul Mănăstirii „Duminica Sfinților Români”, din București și mulți alți slujitori ai Domnului, care ne-au adus frumoase daruri creștinești. Numeroși preoți s-au rugat pentru credincioșii locului, ­i-au binecuvântat și le-au sfințit bucatele aduse cu multă dragoste la biserică. În cântările lor deosebite, clericii l-au ­cinstit pe Sfântul Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni și protectorul localnicilor și, totodată, au sărbătorit aniversarea celor 345 de ani de existență a bisericii monument istoric, din Popești-Leordeni. Cu acest prilej, s-a făcut și pomenirea ctitorilor și slujitorilor sfântului lăcaș, trecuţi la Domnul. “Troparul Sfântului Nicolae scoate în relief, ­într-o singură frază, virtuţile cardinale care au împodobit viața sa păstorească. Este numit «îndreptător al credinței» fiindcă a luptat cu tot sufletul său pentru păstrarea credinței, transmisă nouă de la Mântuitorul prin Sfinţii Apostoli. El este numit și «chip al blândeților» pentru că este considerat sfântul bunătății. Există o mulțime de tradiții care vorbesc despre bunătatea Sfântului Nicolae, toate inspirându-se din viaţa sa. Este, de asemenea, «învăţătorul înfrânării» pentru că a trăit într-o curăţie trupească și sufletească desăvârșită”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, în cuvântul său de învățătură. La finalul rânduielilor bisericești, Preasfinția Sa a transmis un mesaj de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. De asemenea, părintele paroh Ioan Bondar i-a mulţumit ÎntâistătătoruluiBisericii Or­to­doxe Române pentru toată purtarea de grijă și Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru slujirea impresionantă și cuvântarea sa de suflet, săvârșite în biserica Parohiei Vintilă Vodă, la ceas de mare sărbătoare.

…ne-au adus mai aproape de sărbătoarea Crăciunului  

În clinchetul clopoței­lor, copiii Grupului „Şezătoarea sânzienelor”, coordonați de învățătoarea Daniela Dragne, ne-au adus vestea Nașterii Domnului și ne-au împărtășit bucuria marii sărbători creștine prin minunatele lor colinde tradiționale. Micii îngerași ne-au amintit că se apropie vremea dorințelor împlinite și că trebuie să-L întâmpinăm și să-L cinstim la Naștere pe Pruncul Sfânt, Fiul Domnului, cu laudă, bucurie, iubire, recunoștință, prețuire și puritate spirituală. Drept răsplată pentru modul impecabil prin care ne-au făcut să simțim sărbătoarea Crăciunului și mai aproape, copiii au primit din partea ierarhului, iconiţe cu chipul Sfântului Ierarh Nicolae. Orice credincios care s-a rugat în biserica de la Popești-Leordeni, la marele praznic închinat Sfântului Nicolae, oricât de sărac ar fi fost financiar și material, a plecat acasă mult mai bogat spiritual. 

Biserica ­Vintilă-Vodă este o bijuterie arhitecturală 

De mai bine de trei veacuri, Biserica Vintilă-Vodă, ctitoria părinților ma­relui cronicar al Ţării Românești, Radu Popescu, este locul unde își găsesc alinarea și izbăvirea de grijile, necazurile și greutățile vieții, credincioșii din Popești-Leordeni și nu ­numai. Impresionați de fru­mu­sețea lăcașului de cult și de felul în care părintele Ioan Bondar și părintele Iustin Ardelean, preoții slujitori, reușesc să păstreze sfințenia edificiului, creștini de toate vârstele, din localitate și din împrejurimi, vin aici cu mare bucurie și evlavie, ori de câte ori vor să-și găsească liniștea sufletească. Ctitorită de marele vistiernic Hrizea Caridi și de soția sa Maria, Biserica Vintilă-Vodă este un vestit monument istoric. Ea a fost zidită începând cu anul 1672 și terminată în anul 1676, având hramul Sfintei Troițe, așa cum arată pisania bisericii, păstrată în original. Pentru că trecerea anilor și-a pus amprenta serios pe sfânta biserică, a necesitat consolidarea și restaurarea picturii în mai multe rânduri. Prin grija părintelui paroh Ioan Bondar, biserica s-a aflat într-o continuă dezvoltare și înfrumusețare, devenind o splendoare arhitecturală. În anul 2012, au început lucrările de consolidare la partea superioară a bisericii, turnându-se o nouă centură din beton armat, s-a înlocuit acoperișul, schimbându-se structura veche de lemn cu una nouă din stejar și tablă galvanizată cu alta de cupru. Au fost făcute reparații la turle și ­s-au înlocuit ferestrele cu altele noi din lemn de stejar stratificat. În 2014 s-a finalizat construcția unui dren perimetral, exterior zidului bisericii, acesta având rolul de a consolida și a asigura ventilarea și evaporarea infiltrațiilor apei din temelie. În biserică, a fost recondiționată catapeteasma și mobilierul, grav afectate de carii, icoanele și candelabrele. Biserica deține trei obiecte de cult vechi: o cruce de binecuvântare din argint inferior, un potir din argint care datează din anul 1895, o cruce din lemn pictată, pentru Sfântul Altar, din același an 1895. Prin intermediul programelor filantropice pe care părintele paroh le derulează împreună cu părintele slujitor Iustin Ardelean, biserica vine în sprijinul persoanelor nevoiașe cu alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente etc. Biserica monument istoric de la Popești-Leordeni are hramurile Sfânta Treime și Sfântul Ierarh Nicolae. Hramul istoric de la anul 1676 este Sfânta Treime.