Pe raza comunei Gruiu este în plină desfășurare Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) pentru 1.100 de imobile din intravilan și extravilan, acesta fiind un proiect foarte important, care vine în sprijinul cetățenilor, în primul rând prin înregistrarea gratuită în cadastru și cartea funciară.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 582

Expresia „Ai carte, ai parte” își are originea în Transilvania și făcea referire la cartea funciară care demonstra dreptul de proprietate. Documentul care specifica suprafața deținută și termenii posesiei a fost denumit „carte” și de aici „ai carte, ai parte” (de proprietate). Ulterior, expresia a primit sensul pe care îl cunoaștem în prezent. Acesta este motivul pentru care și în comuna Gruiu se derulează PNCCF, ne-a declarat primarul Ion Samoilă.

Procedurile de lucru se desfășoară pentru 1.100 de imobile în total, din Sectorul 8 – sat Siliștea Snagovului – Tarla 9, Tarla 6/1, Tarla 6/2, Tarla 5/1, Tarla 5/2, Cvartal 2 pentru 750 de imobile, dintre care 200 intravilane si Sectorul 37 – sat Lipia – Tarla 155, Tarla 161, 162 pentru 350 de imobile extravilane.

Edilul a subliniat că acest proiect vine în sprijinul cetățenilor, iar procedurile realizate de specialiști, precum măsurătorile, preluarea actelor juridice referitoare la imobile sau întocmirea lucrărilor de specialitate sau identificarea limitelor imobilelor ce urmează a fi intabulate reprezintă tot atâtea etape de lucru importante pentru cadastrarea sistematică.

Viceprimarul Gheorghe Florian Ghiulea ne-a explicat, la rândul său, că în cadrul PNCCF, Agenția Națională de Cadastrare și Publicitate Imobiliară (ANCPI) colectează direct/indirect și prelucrează prin intermediul executanților lucrărilor de înregistrare sistematică, date cu caracter personal furnizate de deținători în scopul înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Autoritățile și persoanele implicate în derularea activităților de înregistrare sistematică a imobilelor, în cadrul PNCCF, sunt obligate să respecte prevederile legale în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Care sunt beneficiile? Ei bine, după cum se menționează și în pliantele explicative menite să informeze locuitorii referitor la toate procedurile privind cadastrarea sistematică, PNCCF înseamnă pentru orice cetățean că ”va fi înregistrat gratuit în cadastru și cartea funciară”. ”Toată lumea va ști că TU ești proprietar. Lași moștenire copiilor tăi o proprietate SIGURĂ. Poți obține credite bancare în timp SCURT. Poți vinde proprietatea ta RAPID și sigur. Ești PROTEJAT de orice conflict legat de proprietatea ta. Accesezi mai ușor FONDURI EUROPENE”, se arată în documentele informative realizate de autorități, pentru cât mai corecta informare a cetățenilor.

Proiectul de cadastrare sistematică include șase etape

”S-a semnat contractul cu GEODESIGN SURVEY ENGENEERING SRL în 27 august 2021, pentru două sectoare, respectiv sectorul 8 din satul Siliștea Snagovului și sectorul 37 din satul Lipia. Sunt șase etape de parcurs, prima este realizată, a doua e realizată în proporție de 50%, la fel a treia etapă 50%. Vor urma celelalte trei etape”, a precizat viceprimarul comunei Gruiu. Acesta a detaliat faptul că prima etapă de lucru a fost finalizată și a presupus realizarea măsurătorilor la teren și prelucrarea datelor. Etapa 2 a fost realizată în proporție de 50% și a însemnat colectarea documentelor necesare, res­pectiv: titlu de proprietate, hotărâre judecătorească (după caz), certificate de moștenitor (după caz), contract de vânzare-cumpărare, documentații de PUZ (după caz), copii după cărțile de identitate ale proprietarilor.

Reprezentanții Primăriei Gruiu au atenționat că toate operațiunile cadastrale pentru terenuri sunt gratuite. În cazul în care documentele nu sunt depuse la primărie, terenurile vor fi înscrise în evidențele cadastrale având ca bază datele din titlul de proprietate, urmând ca apoi, proprietarii care nu depun actele să se înscrie în Cartea Funciară pe propria cheltuială. Toate documentele vor fi depuse la dl. Eftimie Gheorghe și vor fi certificate de secretarul general Costin Dobre, urmând a fi preluate de către reprezentantul firmei care execută documentația cadastrală, ing. Dragoș Savu.

În cazul în care proprietarul nu se poate deplasa la sediul Primăriei Gruiu, documentele pot fi trimise digital (scanate) pe adresa de email a primăriei: contact@primariagruiu.ro sau direct către firma GEODESIGN SURVEY ENGINEERING SRL, pe adresa de email
geodesign.se@gmail.com.

Etapa 3 a fost realizată în proporție de 50% și presupune întocmirea planului parcelar pe fiecare  tarla în parte, pe baza suprafețelor înscrise în titlurile de proprietate, rectificarea documentațiilor cadastrale întocmite  în mod eronat, stabilirea amplasamentelor finale care vor fi înscrise în evidențele de cadastru și Carte Funciară. ”Această etapă este în curs de execuție și va fi urmată de o a patra etapă, care presupune certificarea amplasamentelor stabilite de către Consiliul Local al Primăriei Gruiu. Etapa 5 de lucru presupune depunerea documentațiilor cadas­trale spre avizare către OCPI Ilfov, iar în final, se va desfășura etapa 6, care reprezintă perioada de 60 de zile de contestații, după afișarea planurilor de amplasament și delimitare cu amplasamentele terenurilor, certificate de către Consiliul Local al Primăriei Gruiu și avizate de către OCPI Ilfov”, a mai explicat primarul Ion Samoilă.

Ce trebuie să știe orice cetățean

1. Mergi la punctul de informare;

2. Mergi la primărie cu actele de proprietate pentru a obține copii legalizate;

3. Pregătește actele necesare intabulării și înmânează-le echipei de lucru;

4. Colaborează cu echipa de lucru atunci când va veni la tine, permite-i accesul pe proprietatea ta, verifică datele din fișa de date care îți va fi prezentată;

5. Mergi la primărie după afișarea rezultatelor lucrărilor de cadastru și verifică dacă informațiile despre proprietatea ta sunt corecte;

6. Depune cerere de rectificare dacă datele publicate nu sunt corecte. Cererea de rectificare poate fi făcută în termen de 60 de zile de la data publicării documentelor tehnnice ale cadastrului la sediul Primăriei și pe pagina de internet a ANCPI.