˜ Vor urma cele de la finalul claselor a IV și a II-a

Evaluarea Națională la clasa a VI-a a început pe 23 mai cu proba la Limba română și comunicare, după cum prevăd calendarul și metodologia de organizare și desfășurare a acestor examene, aprobate de Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ).

Proba la Matematică și științe pentru clasa a VI-a a avut loc pe 24 mai.

Elevii de clasa a IV‑a vor susține pe 30 mai, proba la Limba română, pe 31 mai , proba la Matematică și, pe 2 iunie, Limba maternă.

Ultimii care vor susține evaluarea sunt elevii de clasa a II-a. Astfel, proba la Limba română scris va avea loc pe 6 iunie, pe 7 iunie (citit), Limba română pentru minoritățile naționale scris/citit – 7 iunie, Matematică – 8 iunie, Limba maternă – 9 iunie (scris) și 10 iunie (citit).

Subiectele sunt elaborate de Centrul Na­țional de Evaluare și Examinare și vor fi formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu.

„Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10 – 12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparține administratorului de test – învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă.

La clasele a IV-a și a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obișnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă și care are rolul de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare“, a precizat MENCȘ.

 

Fără surse de inspirație

Potrivit metodologiei, sălile în care se susțin evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI‑a sunt, de regulă, sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi.

Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute¨, pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a II-a, de 60 de minute, pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a IV-a și tot de 60 de minute, pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a VI-a.

„Testele vor fi evaluate în cadrul unităților de învățământ de cadrele didactice care predau în respectivele școli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învățământ este insuficient, președintele Comisiei de organizare și de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învățământ solicită comisiei județene/a municipiului București nominalizarea unor cadre didactice din alte școli. Înainte de începerea procesului de evaluare, președintele din centrul de evaluare are obligația de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori“, prevede metodologia.

 

Nu se trec notele în catalog

Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum și alte informații referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se vor înregistra în catalog și vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.