De sâmbătă, 22 iunie, am intrat în Postul Sfinților Petru și Pavel. Recunoscut în popor ca Postul Sâmpetrului, acest post amintește de obiceiul celor doi apostoli de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 457, ediția print

Se postește în cinstea acestor mari stâlpi ai Bisericii Mântuitorului omenirii până pe 29 iunie, când îi vom prăznui pe cei doi ­mari apostoli ce au propovăduit Evanghelia lui Hristos. Până atunci, traversăm o perioadă în care avem prilejul să ne purificăm și trupește și spiritual.  “Primele mărturii despre Postul Apostolilor Petru și Pavel le avem din secolul al IV lea, în Constituțiile Apostolice. Mai târziu, vom găsi informații despre acest post la Sfântul Atanasie cel Mare, Teodoret, episcopul Cirului și Leon cel Mare. Potrivit cercetătorilor, acest post era ținut la început numai în cercurile monahale și abia mai târziu s-a extins și la credincioși. În Postul Sfinților Petru și Pavel, sâmbăta și duminica se mănâncă pește. Am avut dezlegarea la pește și pe 24 iunie, atunci când am sărbătorit Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Dezlegare la pește avem luni, marți și joi, numai dacă în aceste zile prăznuim un sfânt cu doxologie mare și cu cruce neagră în calendar. Când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri se dezleagă la untdelemn și vin. Dacă sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel cade miercuri sau vineri, se face dezlegare la pește, vin și ulei”, scrie site-ul crestinortodox.ro.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel erau firi aparte, cu multe calități. În timp ce Sfântul Apostol Petru era pescar, om simplu și neînvățat, celălalt, Sfântul Apostol Pavel, era cărturar și-l avea ca dascăl pe vestitul Gamaliel. Sfântul Apostol Petru era o fire entuziastă, vulcanică, voluntară, gata oricând să-și dea viața pentru Hristos. Sfântul Apostol Pavel era o fire analitică, prelucrând și dezvoltând în epistolele sale învățătura Sfintelor Evanghelii. În sfârșit, Sfântul Apostol Petru a fost verhovnic al Apostolilor, căpetenia sau liderul lor, în timp ce Sfântul Apostol Pavel nici măcar nu a avut privilegiul de a-L vedea vreodată pe Hristos în viața Sa pământească. Și totuși, el este numit “Apostolul neamurilor”. Pentru dreapta credință și rolul major pe care cei doi apostoli l-au avut în răspândirea creștinismului, Biserica Ortodoxă Română, a rânduit să trecem prin această perioadă de post înaintea sărbătoririi Sfinților Apostoli Petru și Pavel, de la sfârșitul lunii.

Rugăciune care ne întărește în boli și nevoi

Pe voi, Apostoli slăviţi ai lui Iisus,

Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o.

Pe tine, Sfinte Petre,

Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei Biserici

Și ţi-a dăruit harul să-i întărești în credinţă pe toţi fraţii tăi.

Pe tine, Sfinte Pavele,

Mântuitorul te-a făcut din dușman un ales prieten,

Iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor

Toate comorile învăţăturii creștine.

Sfinte Petre și Sfinte Pavele,

Amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire

La răspândirea Împărăţiei lui Hristos,

Pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor

Cu sângele vostru.

La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte

Se abate asupra vieţii noastre,

Să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru,

Luându-le cheile puterii,

Iar cuvântul lor să nu fie lucrător  împotriva noastră.

Acolo, în Împărăţia lui Dumnezeu,

Vă bucuraţi de vederea Lui în slava Cerească.

De Acolo, priviţi spre Biserica lui Hristos

Care călăuzește popoarele,

Pentru ca ele  să vadă lumina Evangheliei

Și  să nu rătăcească drumul

Care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului.

Ne închinăm Vouă, să-L rugaţi pe Mântuitorul nostru

Să-i lumineze și să-i apere de orice necaz,

Pe episcopi, pe preoţi și întregul popor creștin.

Slăviţi Apostoli Petru și Pavel,

Să ascultaţi rugăciunea noastră,

Credincioși încercaţi de cumplite necazuri,

Să fiţi milostivi și să îndepărtaţi din viaţa noastră,

Furia dușmanilor porniţi să ne doboare cu orice preţ,

Amin!