Conform unui comunicat al MADR, România a reușit, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Uniunii Europene, o prelungire a aplicării SAPS până în 2020. Aceste scheme vor fi acordate împreună cu celelalte scheme de plată propuse de noua reformă: înverzirea, tinerii fermieri, fermele mici și sprijinul cuplat de producție.

Reuniunea a avut ca scop adoptarea mandatului Consiliului privind Pachetul legislativ pentru reforma PAC, în vederea demarării trialogului cu Parlamentul European şi Comisia Europeană în 11 aprilie. Pentru România, de maxim interes, au fost următoarele puncte:

  •  posibilitatea menținerii Schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) ca plată tranzitorie, până la trecerea la SPS;
  •  o alocare mai consistentă pentru sprijinul cuplat;
  •  posibilitatea de revizuire a deciziei de transfer de fonduri între piloni;
  •  flexibilizarea și adaptarea cerințelor pentru înverzire la specificul național;
  •  prelungirea regimului de cote la zahăr;
  •  mărirea sprijinului pentru infrastructura zonelor forestiere.

Deşi negocierile s-au concretizat cu o creştere a sprijinului cuplat de la 10% la 12% din anvelopa financiară naţională pentru plăţile directe, România va continua să-şi susţină poziţia iniţială, de extindere a procentului până la 15%, procent propus şi de către Parlamentul European.

La plata pentru înverzire – subiect cu pronunţat caracter politic – s-a reuşit reducerea procentului destinat zonelor de interes ecologic de la 7% la 5% şi, creşterea acestuia până la 7% abia în anul 2018 şi doar în urma unei evaluări a Comisiei, care să ia în considerare impactul asupra mediului, veniturile fermierilor şi producţia agricolă.

De asemenea, poziţiile ferme ale statelor membre au determinat reducerea procentului sancţiunii pentru înverzire de la peste 100%, cum a fost propus iniţial de către Comisia Europeana, la 25% din plata efectuată. Totodată, prin excluderea criteriilor de înverzire din cerinţele de bază aferente unor măsuri de dezvoltare rurală cu plata pe suprafaţă, la calculul pierderii de venit nu se va deduce plata pentru înverzire.

Din 22 martie a început virarea banilor pentru fermieri

În Monitorul Oficial a fost publicat ordinul care stabilește normele metodologice de aplicare a Hotărârii privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură, aferente schemelor de plăți directe și măsurilor de piață în agricultură, aflăm de la Centrul Județean APIA Ilfov. Astfel, această agenție va începe decontarea contravalorii schemelor de plăți unice pe suprafață, care, pentru anul agricol 2012-2013, au o valoare de peste 2,4 miliarde de lei. Ultima tranșă, în cuantum de 53,93 euro/ha, a început să fie virată în conturile fermierilor începând cu data de 22 martie 2013.