APIA a demarat campania de eliberare a adeverințelor pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor  – pachetul a – porcine, care intenționează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.

Aceste credite vor fi garantate de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA, la adresa www.apia.org.ro.

Tipuri de adeverințe

 pentru sesiunea III de depunere – anul I de angajament

Adeverinţă prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 20 mai – 30 iunie 2014, cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine și suma care reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate, precum şi o a doua adeverinţă, după depunerea a două deconturi justificative, și respectiv suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor. În cazul neeliberării niciuneia dintre adeverinţele precizate, se poate elibera, la cerere, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 20 mai – 30 iunie 2014, cerere de ajutor şi două deconturi justificative pentru această Măsură, precum și suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor (cu excepția beneficiarilor care au aplicat cu efectiv mediu pentru scroafe și care nu au obligația depunerii deconturilor justificative trimestriale).

 pentru sesiunea II de depunere – anul III de angajament

Adeverinţă prin care se confirmă  faptul că solicitantul a depus, în perioada 14 ianuarie – 16 februarie 2015, cerere de pla­tă pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine, și suma care reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate, precum şi o a doua adeverinţă, după depunerea a două deconturi justificative şi respectiv suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate. În cazul neeliberării niciuneia din adeverinţele precizate, se poate elibera, la cerere, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 14 ianuarie – 16 februarie 2015, cerere de plată şi două deconturi justificative pentru această  Măsură, precum și suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată (cu excepția beneficiarilor care au aplicat cu efectiv mediu pentru scroafe și care nu au obligatia depunerii deconturilor justificative trimestriale).

 pentru sesiunea I de depunere – anul III de angajament

Adeverinţă prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 iulie – 18 august 2014, cerere de plată și două deconturi justificative pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine, şi suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată. În cazul neeliberării niciunei adeverinţe, se poate elibera, la cererea solicitanţilor, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 iulie – 18 august 2014, cerere de plată  şi două deconturi justificative pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine, precum și suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată, cu excepția prezentată mai sus.