APIA informează că eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților curente, de la instituțiile bancare și non-bancare și care au încheiat convenții cu APIA, pentru anul de cerere 2016. Așadar, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cerere de plată în perioada 1 iulie – 15 iulie 2016, aferentă anului de angajament 01.01.2016 — 31.12.2016, pentru Măsura 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor, pentru pachetul a) porcine sau pentru pachetul b) păsări. De asemenea, prin adeverință se confirmă valoarea care reprezintă 70% din suma aferentă cererii de plată pentru anul de angajament 01.01.2016-31.12.2016 minus valoarea adeverinței/adeverințelor eliberate anterior acestei date.

 

Valoarea creditului – 90% din suma de pe adeverință

Fermierii vor putea accesa un credit de până la 90% din suma înscrisă în adeverință. Creditele sunt garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii IFN SA (FNGCIMM). În conformitate cu prevederile
OMADR 839/2016 privind modificarea și completarea
OMADR nr. 703/2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și APIA, banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + maxim 2, 5 %, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%. Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și non-bancare și FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.

 

822 milioane lei,  pentru finanțarea plăților

 

Guvernul a decis alocarea temporară a sumei de 822 milioane lei pentru efectuarea plăților reprezentând prefinanțarea cheltuielilor aferente schemelor de plăți directe, a măsurilor de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, a celor de promovare a vinurilor, a măsurilor de piață și intervenție în agricultură. Din aceste fonduri vor fi finalizate plățile către beneficiarii schemelor de plăți directe pentru Campania 2015 și vor fi asigurate fondurile pentru 2016 în ce privește măsurile de informare și promovare prezentate mai sus. Decontarea plăților se va face de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) prin virament în contul beneficiarilor, până la data de 30 noiembrie 2016. Suma de 822 de milioane lei se alocă temporar, până la 31 decembrie 2016, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din venituri din privatizare și va fi rambursată din sumele restituite cu această destinație de către Uniunea Europeană.