FACILITĂŢI ACORDATE DE A.J.O.F.M. ILFOV

                                                       ABSOLVENŢILOR     Agentia Judeteana pentru Ocuparea  Fortei de Munca face cunoscut absolventilor institutiilor de invatamant secundar si invatamant superior sau a scolilor speciale, urmatoarele informatii referitoare la facilitatile acordate acestora.

     Absolventii care doresc sprijin pentru gasirea unui loc de munca, se pot inregistra la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca in raza teritoriala unde isi au domiciliul.

      Actele necesare pentru inregistrare:

 -xerocopie carte de identitate;

 -adeverinta de la medicul de familie, pentru ca este apt de munca;

  -actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si copie;

    In cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap, in varsta de minin 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatiri profesionale: actul de absolvire al scoli speciale pentru persoane cu handicap, in original si copie. 

     Absolventii care se afla in evidenta Agentiei de Ocupare a Fortei de Munca si care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant, intr-o perioada de 60 de zile, pot depune urmatoarele

documente pentru a primi indemnizatia de somaj:

   – actul de identitate – original si copie;

   – actele de studii si alte calificari – original si copie;

   – certificatul de nastere – original si copie;

   – certificatul de casatorie – original si copie (daca este cazul); 

   – adeverinta medicala –din care sa rezulte ca este apt(a) de munca;

   -declaratie pe proprie raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant ;

   -dovada ca s-au inregistrat in evidentele A.J.O.F.M. sau adeverinta elibrata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrarea in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupari fortei de munca, acreditat sau notificat conform legi.

   -acte eliberate de organele financiare teritoriale – din care sa rezulte ca nu 

realizeaza venituri;

   Tinerii in varsta de minim 16 ani, absolventi ai institutiilor de invatamant   inregistrati la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca, beneficiaza de o primã de încadrare egalã cu valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data  angajari daca  acestia se incadreaza cu program normal de lucru,pentru o perioada mai mare de 12 luni.

     Absolvenţii cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajeazã în perioada de acordare a indemnizaţiei, pentru o perioadã mai mare de 12 luni, cu un program normal de lucru, beneficiazã de o sumã egalã cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, pânã la expirarea perioadei de acordare a acesteia, in cazul in care nu s-ar fi angajat. 

     Persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj si se angajaza , într-o localitate situatã la o distanţã mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiazã de o primã de încadrare acordatã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj egalã cu de douã ori valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data acordãrii potrivit art. 74 din legea 76/2002 privind Sistemul Asigurarilor pentru Somaj si Stimularea Ocuparii Fortei de Munca. 

   O alta facilitate de care pot beneficia persoanele indemnizate, acordatã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj este prima de instalare. Aceasta se acorda in momentul in care persoana indemnizata se incadreaza intr-o alta localitate si ca urmare a acestui fapt isi schimba domiciliul avand o suma egalã cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data instalãrii.

    Pentru relatii suplimentare va rugam sa va adresati la sediul  A.J.O.F.M. Ilfov,

 situat in Bucuresti, str. Ruginoasa nr.4, sector , telefon:021/330.20.14; 021/330.20.14; 021/330.20.13; 0785/280308, 0785/280309 sau la punctele de lucru: Saftica -0785/28030; Voluntari-0785/280303; Clinceni-0785/280304; Jilava-0785/280305; Buftea-0785/280306; Pantelimon-0785/280307.