Acordarea ajutoarelor europene pentru fermieri pentru anul acesta, demarează după data de 15 iulie 2021, a anunțat ministrul Agriculturii, Adrian Oros.

Lista ajutoarelor europene pentru fermieri:

● sM4.1 „Investiții în exploatații agricole”: 760 mil. euro alocare publică (CFM) pentru componentele: achiziții simple si echipamente de irigații în fermă: 125 mil. euro; vegetal (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55 mil. euro; zootehnic (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55 mil. euro; tineri fermieri (achiziție utilaje – vegetal și zootehnic): 75 mil. euro; zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL: 240 mil. euro; zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – MONTAN: 60 mil. euro; legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing): 100 mil. euro; legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50 mil. euro.

● sM4.1a „Investiții în exploatații pomicole”: 122,70 mil. euro;

● sM4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole„: 140 mil. euro;

● sM4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol”: 10 mil. euro;

● sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole” – componenta drumuri agricole: 100,66 mil. euro;

● sM6.1 „Instalarea tinerilor fermieri”: 100 mil. euro;

● sM6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”: 50 mil. euro;

● sM6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”- NAȚIONAL: 60,90 mil. euro;

● sM6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”- MONTAN: 26,10 mil. euro;

● sM6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”: 100 mil. euro;

● sM9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”: 5 mil. euro;

● M10 „Agromediu și climă”: 142 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI;

● M11 „Agricultură ecologică”: 129,63 mil. euro alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI;

● M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”: 660,12 mil. euro;

● M14 „Bunăstarea animalelor”: 273,60 mil. euro;

● sM16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”: 40 mil. euro;

● sM16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”- pomicultură: 10 mil. euro;

● sM17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor”: 20 mil. euro;

● M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (viitoare)”: 5 mil. euro;

● M19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”: 100 mil. euro;

● M19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri”: 23 mil. euro.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.557