CE a dat publicității Regulamentul delegat (UE) 2016/1612 privind acordarea unor ajutoare pentru reducerea producției de lapte, stabilite la un cuantum de 14 euro/100kg de lapte de vacă, cu o limitare la un volum total de reducere a livrărilor de lapte corespunzător sumei de 150 milioane euro. Beneficiarii eligibili sunt producătorii de lapte care au livrat lapte la prim-cumpărători în luna iulie 2016 și care se angajează să reducă livrarea cantității de lapte într-o perioadă calendaristică de 3 luni – perioada de reducere, în comparație cu aceeași perioadă din anul precedent – perioada de referință. Reducerea pentru care solicită ajutor trebuie să fie de minim 1.500 kg și de cel mult 50% din cantitatea livrată în perioada de referință.

 

Cum se depun cererile

Producătorii de lapte vor depune un formular de cerere de ajutor la care vor atașa copii ale contractelor cu prim-cumpărătorii, copii ale documentelor fiscale care atestă livrările – facturi, file din carnetul de comercializare, pentru livrările efectuate în perioada de referință și în luna iulie 2016. Depunerea se va face la sediul CJ APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe raza căruia solicitantul îşi are domiciliul/sediul social, direct sau prin poștă. Termenele limită pentru depunerea cererilor de ajutor complete, pentru cele patru perioade de reducere care acoperă câte 3 luni calendaristice, sunt: ● 21 septembrie 2016, la ora 13:00, pentru prima perioada de reducere octombrie, noiembrie, decembrie 2016; ● 12 octombrie 2016, la ora 13:00, pentru a doua perioada de reducere: noiembrie și decembrie 2016, precum și ianuarie 2017; ● 9 noiembrie 2016, la ora 13:00, pentru cea de a treia perioada de reducere: decembrie 2016, ianuarie și februarie 2017; ● 7 decembrie 2016, ora 13:00, pentru cea de a patra perioada de reducere : ianuarie, februarie și martie 2017.

Solicitanții de ajutor pot depune o singură cerere de ajutor aferentă unei perioade de reducere, cu excepția solicitanților care au depus o cerere pentru prima perioadă și care pot depune o cerere și   pentru cea de a patra perioadă.

 

APIA îi va înștiința pe solicitanți

 

APIA va comunica fiecărui solicitant a cărui cerere a fost declarată admisă și plauzibilă cantitatea de reducere autorizată pentru care va primi plata. După încheierea perioadei de reducere, în termen de maxim 45 de zile, beneficiarul va depune cerere de plată în limita cantității autorizate, iar plata se va efectua după realizarea controalelor, cel târziu în a 90-a zi după data încheierii perioadei de reducere. Suma de plată a ajutorului se calculează prin raportarea cantității reduse efectiv la cantitatea autorizată pentru reducere astfel: dacă a fost redusă până la 80% din cantitatea autorizată, se plătește cantitatea redusă efectiv, dacă reducerea efectivă este între 50 și 80% din cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului se reduce cu 20%, dacă reducerea efectivă este până la 20% din cantitatea autorizată   cuantumul ajutorului se reduce cu 50%, iar dacă reducerea efectivă este mai puțin de 20% din cantitatea autorizată nu se plătește niciun ajutor.