Așa cum s-a anunțat, producătorii agricoli pot cere, până pe 11 noiembrie, sprijin financiar pentru achiziția de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi tauri de reproducţie din rase de carne.

Pot accesa acest sprijin: persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii. Fermierii trebuie să dețină minimum 3 capete şi maximum 10 capete de vaci/beneficiar identificate şi înregistrate în RNE, în vederea achiziționării de juninci din rase de taurine de lapte sau carne minimum 1 cap şi maximum 10 capete bivoliţe pe beneficiar identificate şi înregistrate în RNE, în vederea achiziţionării de juninci din specia bubaline și minimum 40 capete de vaci şi/sau viţele şi/sau juninci pe beneficiar, cu excepţia celor din localităţile din zona montană care trebuie să deţină minimum 10 capete de vaci şi/sau viţele şi/sau juninci pe beneficiar, pentru achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase specializate de carne;

 

Rasele care pot fi achiziționate

Juninci rase de carne: Aberdeen Angus, Limousine, Charolaise, Aubrac;

Juninci rase de lapte: Bălţată cu Negru Românească, Bălțată Românească, Holstein, Red Holstein, Brună (toate rasele din tulpina Braunvieh: Bruna Germană, Bruna Austriacă, Bruna Italiană, Bruna Franceză, Bruna Cehă, Bruna Slovacă, Bruna Spaniolă, Bruna Elveţiană), Jersey, Simmental (toate rasele din tulpina Simmental: Simmental, Fleckvieh, Simmental Francez, Bălţată Austriacă, Bălţată Germană, Bălţată Ungurească, Bălţată Cehă, Pezzata Rossa Italiană, Swiss Fleckvieh, n.r), Montbeliarde;

Tauri din rase de carne: Aberdeen Angus, Limousine, Charolaise, Aubrac, Simmental American;

Bubaline: Bivol Românesc.

Cuantumul sprijinului financiar

Maximum 5.000 lei/cap junincă din rasă de taurine de lapte;

Maximum 6.000 lei/cap junincă din rasă de taurine de carne;

Maximum 4.500 lei/cap junincă din specia bubaline;

Maximum 8.000 lei/cap de taur de reproducţie din rase de carne.

 

Achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase de carne se realizează respectând proporţia de un taur la 40 de capete vaci şi/sau viţele şi/sau juninci deţinute de beneficiar. Numărul maxim de tauri de reproducţie din rase de carne care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 200 capete vaci şi/sau viţele şi/sau juninci.