Consiliul Judeţean Ilfov informează că, în data de 28.05.2013, s-a publicat în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern nr.274/2013 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii care nu au ca obiect de activitate producţia primară de produse agricole, transformarea şi comercializarea produselor agricole.

Scopul hotărârii îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, sub forme de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier.

Acest ajutor de minimis se acordă cu respectarea prevederilor HG nr. 274/2013 şi ale Re­­­gu­lamentului CE nr. 1998/2006, prin alocări de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. Beneficiarii eligibili sunt Întreprinderi mici şi mijlocii (ÎMM) care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro şi se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respective echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.