Producătorii agricoli crescători de porci și păsări, vor avea la dispoziţie ajutoare financiare în valoare de 26,1 milioane de euro pentru susţinerea producţiei româneşti, după ce Guvernul a adoptat o Hotărâre în acest sens.

Resursele financiare au o valoare de 129.166.292 lei (26,1 milioane de euro), repartizate după cum urmează: 71.759.050 lei (14,5 milioane de euro) pentru sectorul suine; 57.407.240 lei (11,6 milioane de euro) pentru sectorul avicol. 

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producţie deţinută este de 200 euro/UVM – pentru capacitatea de producţie animale de reproducţie (scroafe şi/sau scrofiţe montate), unde o UVM reprezintă două capete, şi 50 euro/UVM – pentru capacitatea de producţie suine la îngrăşat (unde o UVM reprezintă 3,33 capete). 

De asemenea, valoarea ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producţie deţinută este de 50 euro/UVM – pentru capacitatea de producţie găini reproducţie rase grele şi/sau tineret de reproducţie, găini ouătoare şi/sau tineret de înlocuire (unde o UVM reprezintă 71,42 capete) şi 20 euro/UVM – pentru capacitatea de producţie pui de carne, pui de curcă, precum şi pui de găină eclozionaţi şi/sau pui de curcă eclozionaţi pe serie (unde o UVM pentru categoria pui de carne, pui de găină eclozionaţi reprezintă 142,85 capete, iar o UVM pentru categoria pui de curcă, pui de curcă eclozionaţi reprezintă 33,33 capete). MADR precizează că valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 150.000 de euro în sectorul suine, respectiv 100.000 de euro în sectorul avicol. 

Plata ajutoarelor excepţionale trebuie să se efectueze până la data de 30 septembrie 2022.

Condiții de eligibilitate

Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

● să fie înregistraţi în registrul unic de identificare şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;

● să deţină exploataţie comercială autorizată sanitar – veterinar;

● să desfăşoare activitate de creştere şi/sau îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor, ori activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor, în perioada 24 februarie 2022  – 31 iulie 2022, cu condiţia menţinerii activităţii până la data de 31 decembrie 2022;

● ajutoarele de adaptare excepţionale se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine sau păsări.

Resursele financiare totale necesare implementării schemelor de ajutor excepţional în sectorul zootehnic au o valoare de 129.166.292 lei (26,1 milioane de euro), care se asigură astfel: 63.075.336 lei (12.745.324 euro), finanţare externă nerambursabilă, respectiv 66.090.956 lei (13.354.676 euro), de la bugetul de stat.

Articol aparut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.615