MADR a anunțat deschiderea a trei noi măsuri pentru agricultură. Fermierii pot consulta Ghidurile solicitantului, în versiunea finală, pe pagina oficială a AFIR:

submăsura 6.2 –
sprijin pentru înfiin­țarea de activități neagricole în zone rurale
– fond – 117.772.552 de euro, iar alocarea financiară a sesiunii din 2015  (15 iulie – 30 octombrie) este de 44.164.707 de euro;
submăsura 6.4
– investiții în crearea și dezvoltarea de ac­tivități neagricole – fond – 57 de milioane de euro. Se pot accesa până la 200.000 de euro;

● submăsura 4.3 – sprijin pentru investiții în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier – componenta irigații – fond – 435.294.118 de euro (FEADR + buget național), cu o alocare aferentă sesiunii 2015 de 218.000.000 de euro. Măsura poate fi accesată de organizații/federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 1.000.000 de euro, pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune, respectiv 1.500.000 de euro, pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare.