Deţinătorii sau administratorii de terenuri pe ale căror suprafeţe au fost depistate focare de infestare cu ambrozie sunt obligaţi să le elimine! În caz contrar, ei riscă amenzi între 750-5.000 de lei, pentru persoanele fizice şi până la 20.000 de lei pentru persoanele juridice, anunță Primăria Capitalei. Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) trebuie să ia, și ea, toate măsurile legale, astfel încât să elimine ambrozia din parcurile şi spațiile verzi pe care le are în administrare.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 452

Ambrozia este considerată o specie invazivă, extrem de nocivă prin efectul şi cantitatea de polen răspândită în atmosferă, motiv pentru care anul trecut a fost actualizată legislaţia în domeniu pentru combaterea ei şi s-a trecut la aplicarea acesteia şi în Bucureşti, prin adoptarea unei hotărâri a Consiliului General. La nivelul Primăriei Capitalei a fost constituită o comisie mixtă formată din reprezentanţi ai PMB şi ai primăriilor de sector şi din cei ai altor 7 instituţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi mediului: Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Comisariatul Municipiului Bucureşti – Garda Naţională de Mediu, Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti. Sectoarele Capitalei au obligaţia de a identifica, în fiecare primăvară, terenurile infestate cu ambrozie, de a comunica PMB lista acestora şi de a transmite, până pe data de 5 iunie a fiecărui an, notificări către proprietarii sau deţinătorii de terenuri cu privire la obligaţiile legale ce le revin şi sancţiunile aplicabile. Proprietarii şi administratorii terenurilor, care au primit notificare, au obligaţia ca, până la data de 30 iunie a fiecărui an, să combată şi să distrugă ambrozia de pe terenurile lor, după care trebuie să informeze în scris autoritatea administraţiei publice locale pe raza căruia se află terenul infestat cu ambrozie. În luna iulie, comisia mixtă va verifica terenurile şi va aplica sancţiuni proprietarilor sau administratorilor atunci când constată eventuale abateri de la prevederile legale. Combaterea ambroziei se face prin cosirea repetată, manual sau mecanic, smulgerea în cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenuri agricole, cu excepţia erbicidării – în zonele de interes public. În celelalte zone se poate aplica şi erbicidarea, însă limitat pe terenurile infestate, doar la recomandarea specialiştilor şi sub directa îndrumare şi controlul specialiştilor din cadrul unităţilor fitosanitare pentru protecţia plantelor, pe toată perioada de vegetaţie.