Directorii de şcoală, reuniţi de IŞJ Ilfov

Directorii unităților de învățământ de stat și privat din Ilfov s-au reunit, pe 6 septembrie a.c., la sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Ilfov pentru a discuta despre aspectele specifice debutului anului școlar 2016-2017, dar și despre asigurarea securității și reducerea fenomenului violenței în incinta școlilor, precum și în apropierea acestora.

Invitații din partea Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ilfov – comisar Manuel Bărăitaru, șeful Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Ilfov, comisar Mădălina Moșoiu, șef Serviciul Rutier din cadrul IPJ Ilfov, inspector principal Dorin Mihai, ofițer de educație rutieră în cadrul Serviciului Rutier, din IPJ Ilfov și subinspectorii Delia Negraru și Florin Apostol de la Compartimentul de analiză și prevenire a criminalității, IPJ Ilfov – au răspuns ”prezent” la apelul inspectorului școlar general din județ, Daniela Barbu.

S-a vorbit în acest context, despre planul de acțiune pentru asigurarea securității în școli, iar comisarul Bărăianu a precizat că, la nivelul anului trecut, în Ilfov, s-au înregistrat 32 de fapte penale, dintre care 26 în incinta școlilor (majoritatea fapte de mică violență) și 6 în preajma unităților de învățământ. ”Nu e deloc un fenomen îngrijorător, dar tot ne dorim să fie și mai mult redus” a explicat reprezentantul Serviciului de Ordine Publică.

În continuare, poli­țiștii au vorbit despre o ac­țiune care se va concretiza în acest an școlar, și anume prezența forțelor de ordine în uniformă la prima oră a cursurilor școlare, dar și la terminarea acestora, în preajma școlilor.

La rândul său, Daniela Barbu a dorit să facă o serie de recomandări către directorii de școli în ceea ce privește paza unităților, solicitând mare atenție la contractele încheiate. ”Să aveți în vedere și comportamentul celor care asigură paza unităților de învățământ – în relația cu părinții, elevii și cadrele didactice. Au fost situații în care au încercat exercitarea puterii și vă sugerez ca, atunci când încheiați contractele cu firmele de pază, să stabiliți reguli foarte clare de la început. Ei sunt acolo în slujba comunității și nu au statut de șefi! Limbajul trebuie să fie unul echilibrat și potrivit instituției în care se află. Nu au ce să discute cu elevele de clasa a VIII-a sau de liceu. Atenție! Nu permiteți comportamente deviante din partea pazei! Acest personal trebuie să cunoască foarte bine și de la început regulile școlii și să le respecte. Și, recomand aceeași atenție și la personalul nedidactic. Nu permiteți știrbirea autorității cadrelor didactice, care trebuie să aibă un anumit statut ­într-o școală!”, a spus Daniela Barbu.

 

Problematici diverse

Alte teme discutate la reuniunea directorilor unităților de învățământ au fost legate de consilierea acestora, inspecțiile tematice, consfătuirile na­­­ționale/jduețene, proiecte educaționale, încadrarea personalului didactic sau legate de constituirea consiliilor de administrație.

S-a decis, spre exemplu, repartizarea inspectorilor școlari – în funcție de o serie de criterii care să avantajeze comunitatea, iar în cazul proiectelor educaționale s-a recomandat acordarea unei atenții deosebite atunci când apar invitații de participare ca parteneri în anumite astfel de proiecte. ”Nu luați decizii fără să informați inspectorul de proiecte, vă puteți afla în situații de dublă finanțare, dacă participați în mai multe proiecte”, a spus Daniela Barbu. Aceasta și-a mai sfătuit colegii să ci­tească cu atenție proiectele și să impună măsuri stricte în cadrul colaborărilor.

În ceea ce privește constituirea CA-urilor de la nivelul unităților de în­vă­țământ, s-a recoman­dat asigurarea trans­pa­ren­ței și atenție sporită la respectarea metodologiei! Atenție la selectarea reprezentanților părinților și elevilor, dar și la alegerea, cu vot secret, a cadrelor didactice care vor face parte din respectivele CA-uri.

Nu în ultimul rând, s-a atras atenția asupra evaluărilor personalului didactic, solicitându-se ca acestuia să-i fie pus la dispoziție, din timp, fișele de evaluare – pentru a se putea realiza autoevaluări obiective ale activităților.

 

Au mai fost oferite detalii importante despre procedurile legale în ceea ce privește încadrarea personalului didactic.