Ing. Paul Dobre, directorul ANIF UA Ilfov

Amenajările funciare constituie un domeniu important pentru „bunăstarea” solului. Fără acestea, locuitorii se pot confrunta cu grave probleme, cum ar fi, de exemplu, inundațiile sau distrugerea recoltelor din cauza secetei. Pentru a menține sănătoasă glia care ne asigură pâinea cea de toate zilele, „doctorii” de pământuri, adică specialiștii agenției de îmbunătățiri funciare, fac eforturi pentru ca aceasta să nu se „îmbolnăvească” și să asigure condiții optime pentru culturile agricole.

Articol apărut în nr. 360 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

ANIF 1

Două fenomene sunt dușmanii de moarte ai solurilor: apa în exces – inundațiile – și seceta. Ambele fenomene pot avea efecte devastatoare asupra solului și, implicit, asupra producției agricole. Despre modul în care oamenii au învățat, de-a lungul vremurilor, să apere această bogăție vitală, ne-a vorbit ing. Paul Dobre, director adjunct al Filialei Teritoriale Prahova a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea de Administrare (ANIF UA) Ilfov, cu sediul în comuna Berceni.

În Ilfov nu s-a mai irigat de 10 ani!

Șeful ANIF Ilfov ne-a informat că, la ora actuală, o importanță deosebită o reprezintă reabilitarea sistemelor de irigații din județ. „Pe raza județului Ilfov sunt amenajate lucrări de irigații pentru o suprafață de 49.560 ha, deservite de un număr de 58 stații de pompare, din care 8 stații de bază (SPA, SRP) și 50 stații de pompare de punere sub presiune (SPP). În acest moment, ele se află în stare de conservare, pentru că proprietarii de terenuri nu s-au constituit în asociații și nu au mai solicitat apă pentru udarea culturilor. Totodată, cu toate eforturile depuse de ANIF UA Ilfov și de organele în drept – poliție, jandarmerie – pentru stoparea sustragerilor de componente din metal de la stațiile de pompare și din amenajarea propriu-zisă, acestea au fost descompletate și chiar devastate. În aceste condiții, în jud. Ilfov nu s-a mai irigat din anul 2007, iar în momentul de față nu avem stații de pompare funcționale pentru irigații”, ne-a explicat ing. Paul Dobre.

Fermierii sunt chemați să se asocieze

De aceea, a adăugat șeful ANIF UA Ilfov, unitatea pe care o conduce a făcut demersuri pentru a schimba această situație. Specialiștii instituției au organizat întâlniri cu fermierii din județul Ilfov pentru a-i informa în legătură cu faptul că pot accesa fonduri europene considerabile pentru a le investi în reabilitarea, reamenajarea, dotarea și modernizarea sistemelor de irigații existente. „Singura condiție este ca aceștia să se organizeze în asociații care să gestioneze aceste lucrări, și să administreze sistemele de irigații respective. Unul dintre beneficiile acestor asocieri este faptul că noi le vom putea preda infrastructura secundară de irigații, pe care apoi o vor gospodări în cadrul asociației, cu ajutorul fondurilor europene. Prioritare sunt sistemele care încă sunt viabile, dar în Ilfov nu mai există așa ceva. De aceea, repet, îi sfătuiesc pe fermieri să înființeze aceste asociații pentru a putea beneficia de irigații. În aceste condiții există posibilitatea obținerii de finanțare, care poate ajunge până la 1,5 milioane de euro!”, ne-a precizat șeful ANIF UA Ilfov.

Activitățile de desecare, îngreunate de dezvoltarea imobiliară haotică

Un alt domeniu important de activitate al specialiștilor în amenajări funciare o reprezintă activitățile de desecare și de evacuare a apei în exces din zonele depresionare și crovuri de pe terenurile cu aport freatic (Lacul Morii, Valea Dâmboviței), cât și a apelor provenite din precipitații (ploi și topirea zăpezilor). Aceasta se realizează printr-o rețea de canale de desecare care au un rol important și în combaterea pericolului de inundații (CC III, CC IV, CC 4, Cd 133 etc.), care sunt decolmatate periodic.

Din păcate, specialiștii ANIF se confruntă cu o serie de dificultăți în activitatea de exploatare, întreținere și reparații a infrastructurii de îmbunătățiri funciare. Printre cauze se numără și extinderea, uneori haotică, a extravilanului județului și a ansamblurilor de locuințe prin nerespectarea zonelor de protecție a canalelor prevăzută prin lege și amplasarea unor construcții de interes public și privat în interiorul acestor zone (străzi, rețele de alimentare cu apă, rețele de gaze, rețele electrice aeriene și împrejmuiri), precum și lipsa unei infrastructuri adecvate, și anume canalizarea pentru ape pluviale, uzate menajere/industriale-convențional curate. Lor li se adaugă, în unele cazuri, depozitarea de deșeuri provenite din gospodăriile limitrofe canalelor sau deversarea de ape menajere în mod abuziv în canalele de desecare din cauza lipsei rețelei de canalizare pe teritoriul respectivei localități. „La aceste condiții se adaugă și unele dificultăți financiare generate de creșterea costurilor necesare efectuării lucrărilor preponderent manual cât și faptul că accesul utilajelor terasiere este limitat sau imposibil în unele zone. Astfel, costul lucrărilor înregistrează o creștere semnificativă la încărcarea directă în mijloacele de transport a deponiilor (material rezultat prin decopertarea solului în urma excavațiilor) și transportul acestora la o groapă de gunoi autorizată”, ne-a spus ing. Paul Dobre.

Soluții pentru rezolvarea problemelor

ANIF UA are în vedere o serie de soluții pentru remedierea acestor probleme. Printre ele se numără realizarea de contracte cu terți prestatori pentru lucrări care să asigure funcționarea la parametrii proiectați a amenajărilor de desecare.

„De asemenea, s-au făcut demersuri pentru suplimentarea debitului subtraversării de către canalul CC III a DN1, prin construirea unei stații de pompare SPD 4, în orașul Otopeni, participarea la acțiuni de depistare și sancționare a agenților economici care nu respectă normele de protecție a mediului. Totodată, ANIF UA Ilfov va interveni pentru igienizarea secțiunii canalelor prin strângerea de PET-uri, resturi de vegetație ierboasă și lemnoasă provenite din gospodăriile limitrofe canalelor și va organiza campanii de responsabilizare a locuitorilor, prin acțiuni comune cu primăriile, în vederea menținerii curățeniei canalelor de desecare”, ne‐a declarat directorul ANIF UA Ilfov.

ANIF 3
Canalele de irigații au fost năpădite de buruieni
ANIF 4
Stațiile de pompare sunt nefuncționale