Sistemul național de educație a însumat, în anul școlar/universitar 2015-2016, un număr de 3,642 milioane de copii, elevi, studenți și cursanți, în timp ce personalul didactic a ajuns la 237.400 de persoane, echivalentul unui raport mediu de 15 copii la un cadru didactic, arată datele Institutului Național de Statistică.

Conform statisticii, în anul școlar/universitar trecut, totalul populației școlare a reprezentat 72,2% din grupul celor de vârstă școlară. Populația școlară a fost cuprinsă cu preponderență (95,7%) în unitățile școlare publice, iar 4,3% în unități școlare private.

Cele mai importante valori ale distribuției populației școlare pe niveluri educaționale s-au înregistrat în învățământul primar și gimnazial (47%), în­vățământul liceal (18,5%), învățământul ante-preșcolar și preșcolar (15,2%).

Din totalul populației școlare cuprinsă în sistemul de educație, 50,3% au fost copii, elevi, studenți, cursanți de sex masculin și 70,3% au studiat în mediul urban.

 

Învățământul profesional câștigă teren

Comparativ cu anul școlar/universitar precedent, învățământul profesional este singurul nivel care a înregistrat o creștere (+17.900 elevi), ajungând la 68.700 elevi, dar rămâne nivelul educațional cel mai puțin reprezentat în totalul populației școlare (1,9%).

Învățământul liceal, ante-preșcolar și preșcolar au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de copii/elevi înscriși în anul școlar 2015-2016 față de cel anterior (-53.500 elevi, respectiv -24.600 copii).

Potrivit sursei citate, unitățile de învățământ care au funcționat în anul școlar/universitar 2015-2016 au fost destinate, în principal, nivelurilor de educație primar și gimnazial (56,8%), liceal (22%), ante preșcolar și preșcolar (17,3%).

Pe niveluri educațio­nale, cele mai mici ponderi ale elevilor/studenților înscriși în unitățile de învățământ publice s-au regăsit în învățământul superior (86,9%), respectiv postliceal (58,7%). În ceea ce privește gradul de cuprindere în învățământ a populației de vârstă școlară, în anul școlar/universitar 2015-2016, cel din grupa de vârstă 6-10 ani a înregistrat cel mai ridicat nivel (91,8%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă.

 

Peste 500.000 de studenți

La nivel universitar, în ciclul 2015-2016, au fost înscriși în învățământul superior 535.200 studenți/cursanți, din care 53,9% femei. Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învățământul superior au fost: afaceri, administrație și drept (24% din totalul studenților/cursanților), respectiv inginerie, prelucrare și construcții (22,2% din totalul studenților/cursanților).

 

Profesorii și baza materială

În privința personalului didactic și a bazei materiale din cadrul sistemului educațional în anul școlar/universitar 2015-2016, personalul didactic a însumat 237.400 de persoane. Astfel, raportul mediu dintre populația școlară și numărul cadrelor didactice a fost de 15 copii/elevi/studenți la un cadru didactic.

Baza materială a rețelei de învățământ preuniversitar și superior a fost formată din 117.700 săli de clasă, amfiteatre, săli de curs, cabinete școlare, săli de seminarii și de lucrări practice, 26.300 laboratoare, 5.300 terenuri de sport, 4.900 ateliere școlare, 4.700 săli de gimnastică și 47 bazine de înot. Rețeaua de învățământ public deține cea mai mare parte a bazei materiale a sistemului educațional: ateliere școlare (97,8%), săli de clasă (96,7%), terenuri sportive (96,8%), săli de gimnastică (96,2%), laboratoare școlare (95,0%) și bazine de înot (76,6%).