APIA informează că suma totală autorizată la plată, reprezentând avans aferent Campaniei 2016, este de 128,2 milioane euro pentru un număr de 154.003 fermieri care au depus Cerere unică de plată. Din această sumă, s-au plătit din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) – 110,2 milioane euro dintr-un total alocat României de 1.772 milioane euro, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 699/2016 de stabilire, pentru anul 2016, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Diferența de 18 milioane euro reprezintă avansul pentru Măsura 13 – „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, măsura de dezvoltare rurală delegată de AFIR, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și cofinanțare de la Bugetul Național. Pentru anul de cerere 2016, statele membre pot să plătească avansurile pentru plățile directe numai după finalizarea controalelor administrative menționate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Plăţile finanțate din FEGA se vor efectua la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 363/04 din 01.10.2016.

 

127 euro, avansul pe hectar

Referitor la plata acestor avansuri, ministrul Agriculturii, Achim Irimescu a făsut unele precizări. „Din cei 901.000 de fermieri câți s-au înscris la plăți, să efectuăm, să plătim minimum 700.000 de fermieri, să primească avansul. 127 de euro pe hectar e o sumă mai mult decât dublă față de anul trecut. Dacă adunăm plățile, așa după cum a scris APIA se ajunge la o sumă de 182 euro/ha, luând în calcul și cei 5 euro în plus. Aceasta este suma și din ea calculăm 70%, la care se adaugă și partea de contribuție națională, încă nu am terminat calculele. În mod sigur, având în vedere că anul trecut am avut 160 de euro/ha pe cea mai proastă variantă, 165 euro/ha pentru cei cu 1-5 hectare și 207-210 euro/ha pentru cei cu 5-30 de hectare, anul ăsta față de anul trecut a crescut de la 1,59 miliarde de euro la 1,77 miliarde de euro, deci sunt 220 de milioane de euro în plus, la 9 milioane și ceva de hectare înseamnă o sumă suplimentară. Sunt cei care nu primesc cei 5 euro și pentru cei 15% suma va fi mai mică”, a spus șeful de la MADR.

 

În premieră, dacă nu apare nici un incident, APIA va reuși să plătească avansul, nu doar fermierilor care nu au intrat în eșantionul de control, ci și celor care sunt în lista de verificare. Potrivit ministrului agriculturii, plata primei tranșe va putea fi efectuată în cadrul exploatațiilor care prezintă un risc de eroare/neconformitate la cerere sub 15%. Termenul-limită pentru plata avansului APIA este 30 noiembrie 2016, dată după care APIA poate efectua plata integrală a subvențiilor.