APIA preia în această perioadă cererile pentru noile ajutoare de minimis aprobate de Guvern, pentru legume cultivate în spații protejate.

Beneficiarii ajutorului de minimis pentru legume cultivate în spații protejate au obligația transmiterii, în scris, a notificărilor către centrele județene/locale/al municipiului București unde au depus cererea de înscriere în Program, în vederea efectuării controlului la fața locului în termen de 10 zile înainte de recoltare.

Verificările la fața locului se efectuează de către echipe mixte formate din reprezentanți ai APIA și DAJ în termen de 7 zile de la notificare – APIA confirmă suprafața și cultura pentru care se solicită ajutor de minimis, iar reprezentanții DAJ efectuează evaluarea producției.

Pentru obţinerea sprijinului, după efectuarea verificărilor în teren, urmare a notificării, fermierii au obligaţia să depună la centrele județene / locale APIA și respectiv al municipiului București unde au depus cererea de înscriere, documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (3) din HG nr. 651/2021, precum și copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la data de 3 decembrie 2021,

Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro/beneficiar pentru 1.000 mp.

Legumele pentru care se încasează banii sunt: ardei gras și/sau ardei lung, castraveți, tomate și vinete. Cererile se primesc la APIA până la data de 20 iulie inclusiv.

Modificări ale adeverințelor pentru SCZ

MADR a publicat pe site-ul oficial un proiect de Ordin al ministrului Agriculturii care modifică ­OMADR 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi. Au fost modificate adeverințele pe care crescătorii de animale trebuie să le depună la APIA pentru obținerea sprijinului cuplat zootehnic (SCZ) la ovine și caprine.

Adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei sau adeverinţa eliberată de biroul județean/oficiul pentru zootehnie județean se poate depune la APIA până în data de 1 septembrie 2021 inclusiv.

Potrivit proiectului de ordin MADR, la formularul adeverinței pentru solicitarea SCZ, sprijin cuplat zootehnic, pentru berbeci/țapi și femele ovine/caprine înscrise în registrul genealogic al rasei, Partea A a adeverinței, sunt modificate următoarele: „se vor înscrie minimum 150 și maximum 500 de animale (OF+OM) pe beneficiar” se înlocuiește cu: „se vor înscrie maximum 500 animale ( OF+OM ) pe beneficiar”, iar pentru SCZ caprine, „se vor înscrie minimum 50 de animale și maximum 500 de animale (CF+CM) pe beneficiar” se înlocuiește cu „se vor înscrie maximum 500 animale ( CF+CM ) pe beneficiar”.

Cuantumul acestei subvenții APIA este de 17,90 euro/cap de animal, la nivelul anului 2020.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.555