Pavilioanele spitalului de la Bălăceanca intră în reparații

Trei proiecte depuse de Consiliul Județean Ilfov și aprobate în Program au o valoare totală de 97,5 milioane de lei

Pe 19 iulie a.c., Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat Lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017 – 2020, cu ordine MDRAPFE aprobate.

Articol apărut în nr. 364 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

PNDL

PNDL stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. În Ilfov, în această etapă de finanțare au primit bani 32 de unități administrativ teritoriale (7 orașe, restul comune) și au fost finanțate 115 proiecte de investiții. Este vorba de un total de 374.637.217,66 lei.

Trei proiecte de inves­ti­ții extrem de importante, reabilitarea și modernizarea pavilioanelor C1, C4, C8, C9, C12 din cadrul Spitalului de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” – Bălănceanca, reabilitarea și modernizarea DJ 602 (Domnești – A1) și limită județ Giurgiu (Buciumeni/Buftea) și reabilitarea și modernizarea DJ 401, km 6+520 (Centura București) – km 19 (limita jud. Giurgiu), depuse de Consiliul Județean Ilfov, au primit o alocare totală de 97,5 milioane de lei (sumele defalcate pentru fiecare proiect, în ordinea prezentată mai sus fiind de: 25.860.203 lei, 33.286.380 lei, respectiv 38.375.204 lei).

Repartizarea banilor

În comuna 1 Decembrie s-au alocat fonduri pentru reabilitare și extindere canalizare menajeră (4,51 milioane de lei) și extindere școală – corp nou dedicat claselor gimnaziale (V-VIII), str. 8 Martie, nr. 12 (6,47 milioane de lei).

În Afumați, lista cuprinde investiții în lucrări de canalizare între str. Maramureș și str. Mărășești (43.193 lei), lucrări de canalizare între str. Maramureș și str. Motrului (50.260 lei), lucrări de canalizare între str. Fermei și str. Motrului (111.366 lei), execuție podețe și trotuare pe str. Morii (274.000 lei), execuție asfaltare str. Dacia (281.110 lei), execuție asfaltare str. Nichita Stănescu (304.759 lei), execuție asfaltare str. Pinului (335.885 lei), execuție podețe și trotuare pe str. Borsec (337.152 lei), execuție podețe și trotuare pe str. Crinului și pe str. Mihai Eminescu (421.176 lei), reabilitare sistem rutier prin asfaltare str. Revoluției (440.000 lei), execuție asfaltare str. Fagului (632.000 lei) și etajare grădiniță cu program prelungit (1.540.800 lei). La Berceni vorbim despre realizarea clădirii grădiniței cu program prelungit nr. 3 (1.383.146 lei) și reabilitarea și extinderea Șc. Gim. nr.1 din comună (3.295.207), iar la Brănești, despre proiecte de investiții pentru ”intrare în legalitate cu mansardare clădire Liceul „Traian Lalescu“ (1.723.720 lei), extindere rețele de canalizare menajeră și alimentare cu apă în satul Pasărea (2.900.059 lei) și modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comună (5.128.058 lei).

La Cernica sunt cele multe proiecte de investiții care au fost acceptate și au primit alocare. Toate se vor derula în satul Căldăraru și vizează modernizarea părții carosabile pe mai multe străzi – str. 9 (18.399 lei), str. Intr. ­Lalelei (19.736 lei), str. ­Intr. ­Panselelor (21.611 lei), str. 6 (24.690 lei), str. 3 (31.034 lei), str. Aleea Caisului (31.816 lei), str. Intr. ­Patriei (34.539 lei), str. Intr. ­Oltului (36.825 lei), str. Intr. Bistriței (38.796 lei), str. Intr. ­Unirii (39.431 lei), str. Crișului (39.599 lei), str. Intr. ­Tisei (40.519 lei), str. 2 (42.512 lei), str. Garofiței (46.595 lei), str. Intr. ­Florilor (51.080 lei), str. Intr. ­Colentinei (53.209 lei), str. Intr. ­Lacului (59.614 lei), str. Aleea Ghiocei (61.465 lei), str. Aleea ­Merilor (67.910 lei), str. ­Intr. Mureșului (67.910 lei), str. Intr. ­Lăcrămioarelor (80.731 lei), str. Aleea Brândușelor (108.053 lei), str. Aleea Teilor (123.625 lei), str. Aleea Venus (140.972 lei).

La Ciorogârla s-au alocat fonduri pentru dispensarul din satul Dîrvari (568.714 lei), modernizare sistem rutier pe străzile comunale – Mihail Sadoveanu și Soarelui (719.175 lei, respectiv 878.204 lei), pentru grădiniță cu program prelungit, în Dîrvari (3.268.838 lei) și extindere și dotare Șc. Gim. nr. 1 din comună (3.979.371 lei).

La Clinceni, prin PNDL II se alocă fonduri pentru reabilitarea și asfaltarea străzilor ­Ordoreanu, Ciocârliei și Puțul ­Olteni (9.372.789 lei), iar la Copăceni alocările sunt pentru modernizarea str. ­Cantonului, pe o lungime de 370 m (374.650 lei), a str. ­Miron Cristea, pe o lungime de 640 m (646.338 lei) și a str. Ecluzei, pe 660 m (667.360 lei), pentru realizarea sistemului public de canalizare a apelor uzate menajere pe str. Morii, pe o lungime de 584 m (439.129 lei), pe str. ­Gârlei, pe o lungime de 780 m (543.782 lei). pe str. Pădurii, pe o lungime de 1,2 km (922.575 lei) și pe str. Sf. Ioan (prelungire), pe o lungime de aproape 2 km (1.407.622 lei) și pentru construire corp școală clasele I-IV, refacere împrejmuire teren și amenajări exterioare în incintă, pe str. Principală, nr. 418 (1.304.086 lei).

Corbeanca primește fonduri prin PNDL II pentru reabilitarea şi modernizarea școlii Tămaşi (3,8 milioane de lei), iar ­Cornetu – pentru extindere grădiniță cu program prelungit (2.349.288 lei) și pentru modernizarea drumurilor de interes local (5.952.082 lei).

La Dascălu se alocă fonduri pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente pentru clădirea cu funcțiune publică – policlinică, pe str.Victoriei nr. 87 (112.036 lei), dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Șc. Gim. nr. 1 Dascălu, Grădinița nr. 1 Dascălu și Grădiniță nr. 2 Gagu (161.957 lei) și pentru modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comună (5.153.939 lei). Dobroești primește bani pentru modernizarea Aleii Lacului (8.316.810 lei), iar în Domnești, in­ves­tițiile aprobate vizează extinderea sistemului de iluminat public pe str.: Zori de Zi, Apusului, Călugăreni, Câmpul cu Flori, Fortului, Spicului, Bucegi și Romancierilor (549.687 lei) și construirea dispensarului din comună (788.533 lei).

La Dragomirești Vale, proiectele finanțate vizează dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul ”Vintilă Brătianu” și la structurile arondate: Șc. Gim. nr. 1 Dragomirești Vale, Șc. Gim. nr. 2 Dragomirești Deal, Șc. Prim. Zurbaua și Grădinița cu program prelungit Dragomirești ­Deal (556.058 lei), înfiin­țare dispensar comunal (773.595) și înfiin­ța­re creșă în comună (2.181.794 lei), iar la Grădiștea – de reabilitarea sistemului de iluminat public în comună, prin implementarea tehnologiei LED (838.412 lei) și Gruiu, de înființare grădiniță cu program prelungit (5.687.138 lei).

Jilava primește finan­țare pentru cinci proiecte – grădiniță cu program normal (1.650.214 lei), reabilitare, modernizare și dotare Șc. gim. nr. 2 (1.859.359 lei) și Șc. gim. nr. 1 (2.337.301 lei), înființare creșă (2.181.936 lei) și construcție pasaj denivelat peste calea ferată – str. Centurii (20.664.354 lei).

Moara Vlăsiei va moderniza sistemul de iluminat public stradal din comună, cu 677.333 lei și străzile, cu 4.890.981 de lei, Mogoșoaia a primit, pentru proiectul de investiții în sistemul de canalizare și alimentare cu apă în zona de dezvoltare ale comunei – (etapa I) – 20 de milioane de lei, iar Perișul va moderniza drumurile comunale (proiect pentru care ­s-au alocat 3,41 milioane de lei). La ­Petrăchioaia, proiectul finanțat prin PNDL II vizează modernizarea iluminatului pu­blic – 600 de lămpi, cu o extindere de 2 km (683.492 lei), iar la ­Snagov vorbim despre extinderea rețelelor de canalizare în satul Ghermănești, pe str. Grivița (161.768 lei); în satul Snagov, pe str. Panseluțelor (203.336 lei); reabilitarea str. ­Gri­viței (241.375 lei); extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare în Ghermănești, pe str. Plevnei (571.574 lei); moder­nizarea str. Plopilor (575.185 lei) și realizarea sistemului de canalizare ape uzate menajere și ape pluviale pe aceasta (599.857 lei); extinderea rețelelor de canalizare în Ghermănești, pe str. ­Vaslui (847.356 lei) și despre realizarea unei construcții noi pentru școală clase I-VIII, în Ghermănești (2.433.801 lei).

Comuna Ştefăneștii de Jos a depus proiecte pe PNDL II și au fost aprobate cele vizând modernizarea infrastructurii rutiere pe străzile Stânjeneilor (289.251 lei), Măceșului (367.225 lei), Dudului (430.179 lei) și Castanului (520.340 lei). La ­Tunari se finanțează extinderea și supraetajarea gră­diniței (1.544.439 lei), iar la Vidra – construcție clădire administrativă – sediul primăriei comunei (1.751.906 lei).

Orașul Voluntari a primit cea mai mare sumă pentru un proiect – 25 de milioane de lei pentru rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră, pluvială și modernizare pe str. Zimnicea. Cât toată reabilitarea de la Bălăceanca

Și orașele au primit bani prin PNDL II, pentru proiecte care vizează, spre exemplu, în Bragadiru, realizarea unei școli gimnaziale cu 28 săli de clase, 10 laboratoare, cabinete, spații activități aplicative și program prelungit tip after-school (9 milioane de lei), în Buftea – realizarea nodului hidrotehnic – Podeț CCIII – Podeț Cd 46; realizare podeț tubular de pe canalul CP1, str. Liliacului din amenajarea Colentina – Tărtășești; realizare podeț tubular – str. Mănăstirii – podeț Cd 45; realizare podeț tubular – str. Mălinului – Podeț Cd 46 și realizare podeț tubular – str. ­Mănăstirii – Podeț Cd 44 (384.171 lei), iar în ­Chitila – extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare ape uzate menajere pe str. ­Bradului (498.161 lei); consolidarea, reabilitarea și dotarea Secției cu clasele I-IV și Grupa de preșcolari Rudeni (1.454.247 lei); consolidarea, reabilitarea și dotarea Șc. primare “Ion Olteanu” (1.765.079 lei); extindere rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului III (3.428.896); construire și dotare creșă, în oraș (3.748.500 lei); construire și dotare gradiniță cu program prelungit cu 6 săli de grupă, amenajare incintă și împrejmuire, plus utilități (4.883.229 lei); consolidarea, reabili­tarea, extinderea și dotarea Șc. Gim. „Prof. Ion Vișoiu“ (9.219.321 lei).

Orașul Măgurele a primit bani pentru proiectele de investiții – creșă cu program de zi – 3 grupe (1-3 ani) – (2.676.752 lei), pasaj pe str. Atomiștilor peste Șos. de Centură a Bucureștiului (5.505.732 lei) și reabilitare și extindere Liceului ­Teoretic ­”Horia ­Hulubei” (10.541.815 lei), iar orașul Otopeni, pentru construcția noii grădinițe – nr. 3, cu program prelungit (9.428.884 lei). Orașul Pantelimon va dezvolta cu fonduri alocate prin PNDL II trei proiecte de investiții – reabilitare parte carosabilă pe străzile Roma, Bujorului, ­Corneliu Coposu, Iosif ­Sava (2.630.643 lei), modernizare străzi în oraș (lot 1 – 3.071.270 lei) și modernizare străzi în oraș (lot 2 – 6.336.710 lei).

La Voluntari ­s-au alocat fonduri pentru siste­mul rutier, alimentare cu apă, canalizare pluvială și menajeră stradală – lot 3733/1/2/3 cu racord din str. Câmpul ­Pipera (942.854 lei); modernizarea infrastructurii, achiziția de dotări, echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru grădinița nr. 1, grădinița nr. 2, grădinița nr. 3, șc. gim. nr. 1, șc. gim. nr. 2, șc. gim. nr. 3, Liceul Tehnologic ­“Nicolae Bălcescu”, grădiniță și creșă – B-dul Unirii, nr. 71 (3.752.352 lei), extindere grădiniță și creșă B-dul. Dunării, nr. 71 (9.900.000 lei), introducere rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră, pluvială și modernizare str. Zimnicea (25.163.026 lei).