Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov informează că azi, 25 iulie este ultima zi în care absolvenții de liceu din județul Ilfov – promoția 2017 se pot înregistra în evidențele agenției.

Acest drept se acordă la cerere pe o perioadă de 6 luni, în cuantum de 250 de lei/lună, indiferent dacă a fost promovat sau nu examenul de bacalaureat.

Potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, persoanele care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrați la A.J.O.F.M. Ilfov, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj dacă: – nu urmează o formă de învăţământ, – nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei).

În cazul depășirii termenului de 60 de zile de la terminarea studiilor, absolvenții au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de toate serviciile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, dar pierd dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Absolvenții sunt așteptați la agenția pentru ocuparea forței de muncă pentru a putea beneficia de informare şi consiliere profesională în vederea identificării unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, aceștia pot beneficia și de cursuri de formare profesionale gratuite pentru sporirea gradului de absorbție pe piața forței de muncă.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la A.J.O.F.M. Ilfov, tel/fax. 021.332.37.08.