Ziua de astăzi este una cu totul și cu totul deosebită pentru noi, toți creștinii. Încă de la primele ore ale zilei, în toate bisericile răsună glasurile clericilor care cheamă oamenii să se unească în rugăciune pentru a-i prăznui pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Și, odată cu ei, toate cetele îngerești care nu s-au despărțit nicicând de Dumnezeu.

O sărbătoare specială aduce, miercuri, bucurie nemărginită în toate sufletele credincioase. Este vorba despre praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, cei care, fără să ne dăm seama, în viața aceasta ne oferă o mulțime de daruri spirituale și ne amplifică energia vitală. Dar, haideți să vedem în cele ce urmează, care este importanța acestei sărbători, ce sunt îngerii și de ce i-a creat Dumnezeu.

Îngerii veghează necontenit asupra noastră și ne sprijină la nevoie 

Scrierile bisericești ne prezintă îngerii ca fiind me­diatori între noi, oamenii, și Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. O mulțime de îngeri veghează necontenit asupra noastră și ne ajută în momentele în care greutățile se năpustesc asupra noastră. Trebuie doar să comunicăm cu ei și să le cerem ajutorul. Așadar, Biserica Ortodoxă Română a dedicat o zi specială pentru prăznuirea tuturor cetelor îngerești nedezlipite de divinitate, în semn de mulțumire și prețuire a acestor puteri nevăzute de noi și fără de trupuri. Ființe care mijlocesc comunicarea noastră cu Însuși Tatăl Creator. Se știe că niciun om, niciun lucru și nicio manifestare spirituală nu “scapă” de asistența perseverentă a îngerilor, acești ascultători grabnici ai poruncilor lui Dumnezeu. Natura și toate vietățile sunt vegheate atent de aceste ființe spirituale, căci tot ce populează Pământul are nevoie de sprijin.

Cum ne vindecă durerile și ne aduc liniștea interioară îngerii Domnului? 

Nu există limite pentru ceea ce pot face îngerii în beneficiul nostru. Trebuie doar să le ce­rem ajutorul, rugându-ne cu toată puritatea inimii și nu din interese egoiste. Îngerii ne cunosc infinit mai bine decât ne cunoaștem noi. Ei ne oferă ajutorul de care avem nevoie pentru a ne găsi liniștea, vindecarea, direcția și buna dispoziție. Ne susțin și ne alină durerile atunci când suntem bolnavi, ne mențin sau ne îmbunătățesc starea de sănătate, ne ajută să evităm conflictele în familie, să găsim cele mai bune soluții pentru lipsurile financiare, materiale și pentru eventualele probleme la locul de muncă. Ne redau liniștea atunci când ne frământă grijile cotidiene. Căpeteniile îngerilor buni sunt Arhanghelii Mihail și Gavriil.

Arhanghelul Mihail, căpetenia îngerilor buni, l-a lăudat cu glas tare pe Tatăl Creator

Îngerii, cu Lucifer în frunte, există încă dinainte de facerea lumii. Ei au fost creați de Dumnezeu și înzestrați cu tot felul de daruri. Erau buni, inteligenți, frumoși și luminoși. Dar Creatorul lor i-a supus unei încercări prin care fiecare trebuia să-și exprime și să-și manifeste ascultarea. Lucifer, cel mai frumos și cel mai înzestrat dintre toți, s-a răzvrătit împotriva Domnului său. Văzând ce s-a întâmplat cu îngerul decăzut din cinstea de arhanghel și izgonit din Ceruri ca un fulger, Mihail al cărui nume se traduce prin „Cine este ca Dumnezeu”, l-a lăudat cu glas tare pe Domnul, spunând: „Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel ce era cu noi: cel ce era lumină, acum întuneric s-a făcut. Căci, cine este ca Dumnezeu?”. Așa a fost numit de Domnul, făcătorul Cerului și al Pământului, îngerul Mihail, căpetenia îngerilor buni. Și așa a făcut ca ceata îngerească luminătoare să fie superioară celei formată din îngeri decăzuți.

Arhanghelul Gavriil a vestit Nașterea Mântuitorului

La rândul său, îngerul Gavriil a fost cel care le-a vestit lui Ioachim și Anei că din ei se va naște Preacurata Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Tot el i s-a arătat preotului Zaharia spunându-i că se va naște fiul lui, Ioan, Botezătorul Domnului. Și tot Arhanghelul Gavriil a vestit Mariei aducerea pe lume a lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. De asemenea, se crede că tot el s-a pogorât din Ceruri în ziua Învierii, îmbrăcat într-un veșmânt alb și a dat la o parte piatra de pe ușa Mormântului lui Iisus Hristos. El a fost primul care a vestit mironosițelor Învierea Domnului.

Jurnalul de Ilfov urează un sincer și călduros “La mulţi ani!”, sănătate și bucurii, tuturor celor ce-și serbează onomastica de Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil! Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ocrotească!