APIA informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2018.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern pentru aprobarea plafoanelor alocate ANT, pentru anul de cerere 2018, valoarea plafonului este de 268.466.600 euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Iată care sunt plafoanele și cuantumurile ANT pentru anul 2018:

ANT – Sector vegetal

● ANT 1 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru culturi amplasate pe teren arabil:  ▪ plafon 102.361.800 euro; ▪ cuantum – 14,7033 euro/ha;

● ANT 2 şi 3 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru in pentru fibră: ▪ plafon – 6.600 euro; ▪ cuantum 7,6474 euro/ha.

● ANT 2 şi 3 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru cânepă pentru fibră: ▪ plafon – 6.600 euro; ▪ cuantum 7,6474 euro/ha.;

● ANT 4 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru tutun: ▪ plafon – 1.656.200 euro; ▪ cuantum  -1.487,6627 euro/ha; ● ANT 5 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru hamei: ▪ plafon – 100.800 euro; ▪ cuantum – 381,5147 euro/ha;

● ANT 6 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr: ▪ plafon -1.818.600 euro; ▪ cuantum -77,8186 euro/ha;

ANT – Sector zootehnic

● ANT 7 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector lapte: ▪ plafon -22.228.800 euro; ▪ cuantum – 16,5777 euro/tonă;

● ANT 8 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector carne: ▪ plafon – 93.416.400 euro; ▪ cuantum – 76,0774 euro/cap;

● ANT 9 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine: ▪ plafon – 46.877.400 euro; ▪ cuantum – 4,8503 euro/cap.

Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 28 septembrie 2018.

APIA autorizează la plată beneficiarii Măsurilor 14 şi 14T

APIA informează că, începând cu data de 20.03.2019, a demarat autorizarea la plată a beneficiarilor Măsurilor 14 şi 14T (fosta Măsura 215) – Plăți privind bunăstarea animalelor – pachet a) porcine și pachet b) păsări, Campania 2018.

Suma totală autorizată la plată este de 91.428.112,49 euro, din care 53.182.296,68 euro pentru bunăstare păsări şi 38.245.815,71 euro pentru bunăstare porcine și este finanțată în procent de 100% FEADR.

Plata sprijinului financiar se efectuează în lei la un curs de schimb valutar de 4,6585 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 decembrie 2017, aplicabil cererilor depuse în anul 2018.

Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermieri care își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.445