˜ Pentru Bacalaureat 2019, au început probele de competențe

Elevii de clasa a VIII se pot înscrie la examenul de Evaluare Națională (EN) de luni, 3 iunie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, înscrierea durează până pe 7 iunie 2019.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 454, ediția print 

Vor susține examenul din cadrul Evaluării Naționale 2019 atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular, iar Ministerul Educației a publicat deja modelele de subiecte pentru cele două probe de examen pe site-ul ­subiecte.edu.ro.

Calendarul Evaluării Naționale 2019, pentru elevii din clasa a VIII-a este următorul:

l 3 – 7 iunie – Înscrierea elevilor la examen;

l 7 iunie 2019 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

l 18 iunie – Evaluare Națională la Limba și literatura română – probă scrisă;

l 20 iunie – Evaluare Națională la Matematica – probă scrisă;

l 21 iunie – Evaluare Națională la Limba și literatura maternă – probă scrisă;

l 25 iunie – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12.00);

l 25 iunie – Depunerea contestațiilor (orele 14.00 – 20.00);

l 26 – 28 iunie – Soluționarea contestațiilor;

l 29 iunie – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Media obținută la Evaluarea Națională 2019 pentru clasa a VIII-a este un criteriu important pentru admiterea în învățământul liceal. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la EN susţinută de absolvenţii clasei a ­VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Bacalaureat 2019

Și elevii din clasele a XII-a și a XIII-a au încheiat, pe 31 mai, anul școlar 2018-2019, aceasta fiind și ultima zi de înscriere la examenul de Bacalaureat.

Astfel, de luni, absolvenții au început suținerea probelor de competențe lingvistice, fără de care nu vor putea susține probele scrise. Prima probă de competențe a fost cea de comunicare orală în limba română. Apoi, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, iar pe 7, 10 și 11 iunie are loc evaluarea competențelor digitale. Pe 12 – 13 iunie are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, după care încep probele scrise:

1 iulie – Limba și literatura română,

2 iulie – Limba si literatura maternă,

3 iulie – proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie,

4 iulie – proba la alegere a profilului și specializării,

8 iulie – afișarea primelor rezultate (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 16.00),

9 – 12 iulie – soluționarea contestațiilor și 13 iulie – afișarea rezultatelor finale.

Calendarul de înscriere la admiterea în liceu

În perioada 13-14 mai 2019 s-a făcut înscrierea la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternal, iar între 15-17 mai 2019 s-au desfășurat probele de aptitudini, respectiv probele pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă. Pe 20 mai 2019 s-au afișat rezultatele la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă și s-au putut depune contestaţiilor, acolo unde metodologia a permis acest lucru. Pe 24 mai 2019 s-au afișat rezultatele finale la probele de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă.

Urmează, așa cum arătam mai sus, Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, apoi, în perioada 3 – 7 iulie 2019 se vor completa opțiunile în fișele de înscriere și de va efectua introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere. Între 4 – 8 iulie 2019 se vor verifica de către candidați și părinți fișele editate de calculator și, unde e cazul, se vor corecta greșelile și se va efectua listarea fișelor corectate din calculator.

Pe 2 iulie 2019 se efectuează repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020. Între 15 și 18 iulie 2019 se depun dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.