APIA a efectuat autorizarea la plată a fermierilor care au solicitat, în cadrul campaniei 2016, subvenții din bugetul național pentru culturile de in, cânepă, tutun, hamei și sfeclă de zahăr.

Astfel, cea mai mare sumă se acordă culturii de tutun — 2.011,36 euro/ha, urmată de hamei — 509,09 euro/ha, sfeclă de zahăr — 90,50 euro/ha, iar culturii de in și de cânepă pentru fibră se alocă câte 28,89 euro/ha. Cuantumurile au fost stabilite în urma raportării plafoanelor alocate la suprafețele eligibile. Plățile aferente acestor scheme din bugetul național — Ajutoare Naționale Tranzitorii (ANT 2-6) — se acordă cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute în regulamentele europene și naționale. Plățile pentru ANT se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2016.

Modificări cu privire la aprobarea schemelor de plăți

Pe 8 mai 2017, a fost publicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334, Legea nr.97/2017, prin care s-a aprobat, cu modificări și completări, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.

În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul de Ordin de modificare a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015, care a fost postat pe site-ul www.madr.ro, pentru consultare publică (http://madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html).

Care sunt modificările din Ordinul MADR

● în cazul pajiștilor concesionate/închiriate în condițiile legii de către asociațiile crescătorilor de animale, la articolul 61, se evidențiază trei posibile categorii de beneficiari, respectiv, membrii asociației, asociația fără cod propriu de exploatație și care desfășoară activitate cu animalele membrilor pe raza localității, precum și asociația cu cod propriu de exploatație care desfășoară activitate cu animalele membrilor în taberele de vară pe perioada de pășunat

● la articolul 7, alin.(1) și (2), pentru formele asociative de proprietate, categoria documentelor justificative a fost completată cu  adeverința emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole, în vederea preîntâmpinării reducerii numărului de beneficiari eligibili și asigurării menținerii capacității de absorbție a fondurilor europene.

● modificarea  literei b) a alineatului (1) al art. 44, fiind necesară pentru corelarea condițiilor de eligibilitate ale măsurii de sprijin cuplat pentru leguminoase boabe pentru industrializare/procesare cu titlul și scopul măsurii „Leguminoase boabe pentru industrializare”, notificată la Comisia Europeană.

● abrogarea art.481, urmare a scrisorii DG AGRI prin care se precizează că fermierul care nu atinge nivelul de producție minimă stabilită trebuie exclus de la plata sprijinului cuplat, întrucât nivelul respectiv reprezintă o condiție de eligibilitate.

Acest articol a apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.351