Începând cu data de 11 iunie 2012, autobuzele achiziţionate de primăria Buftea nu mai respectă traseul care a fost folosit şi ca monedă electorală. Adică ele nu mai au voi să întoarcă pe raza administrativ-teritorială a oraşului Chitila, în dreptul benzinăriei Lukoil, ci la granița oraşelor, adică la Remat, înaintea podului peste calea fera-tă.

Conform informaţiilor primite, primarul din Chitila a perfectat o înţelegere verbală cu fostul primar Ion Stoica, permiţând autobuzelor să întoarcă în Chitila, numai până în data de 10 iunie inclusiv. Adică până la data alegerilor locale.

Aici  suspect este faptul că data limită coincide cu încetarea de facto a mandatului lui Ion Stoica. Deci ori înţelegerea este reală şi Ion Stoica a minţit electoratul că autobuzele pot circula până la marginea oraşului vecin, de unde călătorii pot folosi ruta metropolitană asigurată de RATB, ştiind că de la 11 iunie Poliţia Locală Chitila va interveni  şi va interzice autobuzelor să întoarcă dincolo de pod, dar asigurându-şi capitalul electoral scontat, ori a intervenit ulterior şi l-a rugat pe vecinul primar să oprească autobuzele la limita oraşului Buftea. Pentru că din 11 iunie, circulă prin Buftea un zvon, răspândit de vechea gardă a lui Ion Stoica, potrivit căruia, iată, „Nici nu am încetat bine mandatul (n.r. Ion Stoica) şi noul primar are deja probleme”.

Pentru conformitate şi pentru o bună informare a cetăţenilor, potrivit Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată şi actualizată, la Articolul 58 scrie clar:

„Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei, după îndeplinirea prevederilor art. 38 aliniatul 1 din Legea nr. 334/2006 cu modificările de rigoare.”

Mai mult, Legea 215/2001 actualizată şi republicată spune clar în articolul 69:

„Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou ales.”

Dar Ion Stoica a decis să părăsească primăria Buftea în chiar noaptea pierderii alegerilor, cu tot cu mobilier şi cu susţinătorii săi. Iar Buftea nu are astăzi un primar de facto,  nu pentru că primarul ar mai avea birou…  Iată cum respectă un aşa-zis om politic legea, iată cum îi respectă pe cei cărora le-a implorat votul, dovedind încă o dată că nu i-a păsat nici cât negru sub unghie de ei ci a fost mânat doar de interesul propriu.

Şi omul să numit şef la transporturi, Eugen Duţă, şi a anunţat astăzi, 12 iunie, demisia din funcţia pe care ocupa, motivând că „nu doreşte să fie un ghimpe în coas-ta nimănui”. În realitate, serviciul de transport urban Buftea este acum condus numai de către directorul general al societăţii SC General Serv SA, Florea Florian, care a confirmat telefonic  atât demisia subalternului său, cât şi faptul că pentru traseul autobuzelor a existat doar o înţelegere verbală între Ion Stoica din Buftea şi Oprea Emilian din Chitila.

Primarul ales de bufteni, Gheorghe Pistol, va face în cursul acestei săptămâni o vizită oficială omologului său din Chitila, împreună cu noul preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov – Marian Petrache, pentru a lămuri această problemă şi pentru a găsi o soluţie, deşi aşa cum se ştie, pe raza oraşului Chitila există un operator care deţi-ne licenţă de transport. În mod clar, vom asista la darea în vileag a cine ştie ce dedesubturi murdare, marca Ion Stoica, deoarece acum că nu mai e satrapul oraşului Buftea, multe adevăruri deranjante ies şi vor mai ieşi la iveală.