„Tatăl a murit în urmă cu patru luni, iar eu, frații mei și mama noastră am decis să facem succesiunea pentru a putea împărți bunurile moștenite, res­pectiv casa și terenul. Vă rog să-mi spuneți unde trebuie să mă adresez și ce acte să depun pentru deschiderea succesiunii!”

Mihai Ianculescu – Bragadiru

Răspuns:

Trebuie să mergeti la unul dintre notarii publici de pe raza ultimului domiciliu al tatălui dvs. La cerere, notarul vă va elibera un certificat de moștenitor legal sau tes-tamentar prin care toți frații vă veți stabili calitatea de succesor dar și tipul acesteia, realizându se în același timp și un inventar clar al bunurilor defunctului. Ca moștenitori, în șase luni de la decesul tatălui trebuie să vă manifestați expres sau tacit acceptarea succesiunii sau renunțarea la ea. Nerespectarea acestui termen va duce la decăderea dvs. din dreptul de a mai exercita dreptul de opțiune succesorală. Acceptarea va fi expresă când veți da declarație în fața notarului public sau tacit că depuneți acte de dispoziție din care să reiasă că ați acceptat moștenirea.  Un astfel de act este de exemplu, vânzarea unui bun moștenit. Atât dvs. cât și frații dvs. veți fi nevoiți să achitați anumite taxe succesorale și de timbru, precum și onorariul notarului public. Ce acte trebuie să depuneți la notar? 

● cerere care va cuprinde: data decesului, ultimul domiciliu al defunctului, numele, prenumele succesibililor, bunurile succesorale și eventualele datorii ale defunctu-lui 

● actele de stare civilă

● certificatul de deces al tatălui

● certificatul dvs. de naștere, al fraților și al mamei

● actele de proprietate a bunurilor 

● adeverință de la primărie sau de la fisc referitoare la bunurile imobile. 

Cererea poate fi introdusă de procuror sau de secretarul consiliului local. În cazul în care, succesiunea va fi deschisă de acesta din urmă, trebuie specificată și valoa-rea de impozitare a bunurilor.

Aşteptăm întrebări ­pentru avocat pe adresa ­redacţiei sau la ­e-mail  avocatlaapel.jurna­luldeilfov@yahoo.com