Avocatul Poporului solicită Casei Naționale de Pensii să facă demersurile legale în sensul recunoașterii drepturilor ce se cuvin persoanelor care au realizat venituri în acord global.

Potrivit unui comunicat de presă, Avocatul Poporului a emis o recomandare către Casa Națională de Pensii, în care i se solicită să efectueze toate demersurile legale în scopul modificării dispozițiilor înscrise la Anexa 15 din Normele de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobate de HG 257/20 martie 2011, precum și recunoașterea drepturilor care se cuvin persoanelor care au realizat venituri în acord global, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

Recomandarea este urmarea mai multor audiențe și petiții adresate de-a lungul timpului, ulterior anului 2011, atât biroului din Iași, cât și altor birouri teritoriale ale instituției Avocatul Poporului pe problematica formelor de retribuire obținute în acord global.

Avocatul Poporului a observat în practica celor de la casele judeţene de pensii şi a Casei Naționale de Pensii – că decizia 19/2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind recursul în interesul legii, referitor la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obținute în acord global, precum și prevederile înscrise la Anexa 15 din Normele de aplicare a dispozițiilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobate prin HG 257/20 martie 2011, nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sumele reprezentând „acord global”.

„Avocatul Poporului consideră ca nefirească existența acestei reglementări devreme ce instanțele de judecată soluționează problematica în concordanță cu prevederile art. 517 alin. 4 Cod de procedură civilă. Atât casele de pensii, cât și Casa Națională de Pensii, în motivarea deciziilor de respingere, invocă faptul că veniturile privind munca în acord global nu reprezintă sporuri cu caracter permanent, prevăzute în Anexa 15 din Normele de aplicare a prevederilor Legii 263/2010, aprobate prin HG 257/2011, însă consideră că în vederea aplicării unitare a dispozițiilor art. 107 alin. 3 și alin. 4 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, pensionarii au posibilitatea de a solicita recalcularea pensiilor în baza unor documente noi”, afirmă sursa citată.

Avocatul Poporului consideră ca nefondate argumentele caselor de pensii privind prezența unor sporuri, deoarece veniturile cuprinse în adeverința emisă de angajator nu sunt sporuri, ci reprezintă chiar salariul brut pe care salariatul l-a obținut pe perioada angajării.

În opinia Avocatului Poporului, principiul contributivității trebuie să primeze față de argumentele caselor de pensii, întrucât soluția contrară ar însemna încălcarea unui principiu de bază al sistemului de asigurări sociale, cu consecința generării unei grave dezavantajări a persoanelor care au fost retribuite în acord și care au realizat venituri mai mari decât cele prevăzute în carnetul de muncă.

„Situația mai sus prezentată scoate în evidență faptul că, raportându-ne la legea pe care o aplică o autoritate publică și cea pe care o aplică o instanță de judecată, în aceeași materie și cu același obiect, suntem în prezența unui paralelism legislativ care permite doar pensionarilor care contestă în instanțe deciziile caselor de pensii să beneficieze de o ‘excepție’ în aplicarea dispozițiilor care reglementează munca în acord global. Mai mult, soluționarea unei probleme de drept care a generat de-a lungul timpului o practică neunitară și a impus promovarea unui recurs în interesul legii echivalează cu recunoașterea faptului că norma nu este clară, predictibilă, unitară și coerentă”, mai spune Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului declară că trebuie avut în vedere faptul că recursul în interesul legii are forță obligatorie doar pentru instanțele de judecată, iar, pe de altă parte, că procedura administrativă la nivel de case județene de pensii, iar ulterior Casa Națională de Pensii este greoaie sub aspectul termenelor de soluționare a cererilor și contestațiilor, pentru ca în final să se mai parcurgă și procedura judiciară în fața instanțelor de judecată, iar rezultatul să fie același, respectiv cel stabilit prin decizia 19/2011 a ÎCCJ.

De asemenea, Avocatul Poporului consideră că modificarea înscrierilor din mențiune — Anexa 15 din Normele de aplicare a prevederilor Legii 263/2010, în concordanță cu dispozițiile deciziei instanței supreme, ar reprezenta o recunoaștere a drepturilor care se cuvin persoanelor care au realizat venituri în acord global fără a mai fi necesară intervenția instanțelor de judecată.