Dat fiind că deja începe sezonul de mers la pescuit, iar Ilfovul nu duce lipsă de bălți, am plecat zilele trecute în documentare, asta pentru a vedea ce prețuri se mai practică, dacă peștele a început să tragă, chestii din astea. Nu am ajuns însă mai departe de Afumați, dat fiind că aici am găsit o situație inedită. Aflînd că pe balta Afumați 3, dacă locuiești în localitate, poți pescui gratis, am încercat să aflăm cine deține balta și în ce condiții a obținut-o. Astfel, am aflat că această baltă, ca și Afumați 4, sunt  administrate de S.C. Alpha Service Inov S.R.L. din București dar și că, după cum spuneau gurile rele, ar fi fost concesionate de primărie pe 49 de ani. Am verificat informația și putem spune că, din păcate pentru cei care au răspândit zvonul, nimic nu se confirmă.
Bălțile de pescuit de pe raza Afumațiului nu sunt în patrimoniul primăriei ci în cel al statului, care le-a concesionat A.G.V.P.S.-ului pe 49 de ani. Printr-un contract de asociere încheiat în data de 21.04.2011 (vezi facsimil) între A.G.V.P.S. și S. C. Alpha Service Inov S.R.L., se prevede că asocierea se face în vederea exploatării în comun a bazinelor piscicole Afumați 3 și Afumați 4, în scopul creșterii capacității de producție piscicole și de îmbunătățire a condițiilor de pescuit recreativ-sportiv, ambele având ca finalitate creșterea beneficiilor financiare pentru ambii asociați. Contractul este valabil până pe data de 21.04.2016, deci doar 5 ani, dar poate fi prelungit tot pe aceiași perioadă dacă investițiile făcute de Alpha Service Inov nu au fost amortizate, dar numai cu condiția ca această firmă să își îndeplinească toate condițiile prevăzute în contract. Printre condițiile impuse, se numără decolmatarea bazinelor piscicole, amenajării malurilor, reabilitarea stării tehnice și funcționale a barajelor și descărcătoarelor de ape mari. Să demareze, deasemenea, încă din vara anului 2011, lucrările de reparație a anexelor la canton(grajduri și magazii) și a bărcilor. Totodată, să predea la sfârșitul contractului, fără plată, toate îmbunătățirile aduse bunurilor A.G.V.P.S. ca aport în asociație. Acestea sunt câteva din obligațiile pe care le-am spicuit din contract. Legat de repartizarea profitului net obținut, aceasta se va face până la data de 31 mai a anului următor încheierii exercițiului financiar, începând cu anul 2012, în proporție de 30%, dar nu mai puțin de contravaloarea unui venit minim garantat de 5.000 de euro pe an, pentru A.G.V.P.S. În cazul penalizărilor și daunelor este prevăzut ca plata cu întârziere a sumelor datorate A.G.V.P.S. de către Alpha Service să fie sancționate cu o penalizare de 0,05 % pentru fiecare zi de întârziere iar în cazul încetării contractului din vina acestora din urmă, garanția de bună execuție(5000 de euro) să revină A.G.V.P.S.-ului. Contractul în sine este mult mai stufos și nu îl putem prezenta în întregime, cert este însă că primăria Afumați nu apare în niciun fel în această poveste.