Ilfov – un bun gospodar care a găsit resurse financiare pentru a depăși situația dificilă generată de neaprobarea bugetului de stat

La sediul Primăriei Domnești a avut loc, pe 30 ianuarie 2019, prima ședință din acest an a Consiliului Județean Ilfov (CJI). Întâlnirea a debutat cu un moment de reculegere în memoria fostului consilier județean Victor Neagu, decedat la începutul acestui an. De altfel, unul dintre punctele de pe Ordinea de zi a ședinței a făcut referire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de prof. Victor Neagu, ales pe lista de candidate a PSD, pe 5 iunie 2016.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 438

În continuare, consilierii județeni au aprobat deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov. Banii – 165.086.052 lei – sunt necesari pentru continuarea anumitor investiții pentru care s-au atribuit contracte de lucrări în 2018, precum și pentru proceduri derulate în 2018 pentru care se încheie contracte în 2019.

A fost aprobată, de asemenea, participarea județului Ilfov, prin Consiliului Județean Ilfov, cu 56.000 lei, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București (STB) S.A. Astfel, capitalul social al STB se modifică și este în cuantum de 185.200.000 lei, divizat în 1.852.000 acțiuni cu valoare nominală de 100 lei fiecare, deținute astfel: municipiul București, prin CGMB – 1.850.148 lei acțiuni, reprezentând 99,9% din capitalul social al societății, corespunzătoare unui capital subscris de 185.014.800 lei astfel – 155.935.448,45 lei aport în numerar și 29.079.351,55 lei aport în natură și județul Ilfov – prin CJI – 1.852 acțiuni, reprezentând 0,1% din capitalul social al societății corespunzătoare unui capital social subscris în valoare totală de 185.200 lei.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea și proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJI 112/2018 privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov au fost, de asemenea, aprobate în ședința CJI.

Plan strategic pentru 2019 al ATOP Ilfov

După ce a fost prezentat și aprobat în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Ilfov, autoritate al cărei președinte este Rizia Tudorache, vicepreședinte CJ Ilfov, Planul Strategic al ATOP Ilfov a fost aprobat de consilierii județeni. Obiectivele strategice cuprinse în Plan, pentru anul în curs, fac referire la creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, prin protejarea persoanei, patrimoniului, siguranță stradală, siguranță rutieră și siguranța transporturilor; despre prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracționale; asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale UE; dar și despre asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a Poliției. Despre modul în care funcționează ATOP Ilfov, de la preluarea conducerii autorității de către Rizia Tudorache, președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a avut doar cuvinte de laudă, apreciind că ”ștacheta este mult ridicată acum”. De altfel, Jurnalul de Ilfov a relatat de la toate ședintele lunare ale ATOP Ilfov din 2018, iar discuțiile și măsurile luate în urma acestora, care au implicat Jandarmeria, Poliția, ISU, Inspectoratul Școlar, Garda de Mediu sau Agenția de Mediu, dar și autoritățile locale ilfovene, au rezolvat multe dintre problemele legate de ordine publică (și nu numai) ale cetățenilor ilfoveni.

Sub aripa CJI

Următoarele două proiecte de hotărâri au vizat darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradi­ționale Ilfov a unor spații situate la etajul I al imobilului din str. Ernest Djuvara nr. 3-5, sector 6, București, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea CJI – adresă la care se află de la începutul acestui an noul sediu al Consiliului Județean, precum și darea în folosință gratuită unor asociații constituite la nivelul județului a unor spații, situate tot la etajul I al imobilului. Este vorba de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov și Asociația ”Măgurele Science Park”.

A fost aprobat Raportul privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul 2, 2018

În semestrul 2 al anului trecut, la Registratura CJI s-au înregistrat 43 de petiții și răspunsuri, respectiv informări trimise către autoritățile locale și instituțiile publice, urmare a solicitărilor efectuate pentru a răspunde acestor petiții. După modul de adresabilitate – 29 de petiții au fost depuse direct de persoane fizice, 13 prin intermediul altor instituții ori persoane juridice și 1 anonimă. Au fost solicitări formulate în baza Legii fondului funciar (cereri de punere în posesie și eliberare de titluri de proprietate), probleme de ordin social, solicitări pentru repararea drumurilor, podurilor, precum și pentru implicarea autorităților locale în remedierea acestor probleme, solicitări de eliberare de documente din arhiva instituției, pentru introducerea transportului public de persoane în localitățile din județ sau legate de câinii fără stăpân.