Printr-un comunicat, Agenţia pentru Fi­nanțarea Investițiilor Rurale aduce clarificări privind implementarea proiectelor de investiții pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale, finanțate prin submăsura 6.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

În cazul proiectelor care prevăd lucrări de construcții, beneficiarii pot realiza aceste lucrări și în regie proprie cu respectarea legislației în vigoare din domeniul construcțiilor.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Anexei III la Contractul de finanțare (instrucțiuni de plată), pentru proiectele finanțate prin submăsura 6.2, care conțin lucrări de construcții executate în regie proprie, trebuie prezentate următoarele documente specifice: autorizația de construire, ordinul de începere al lucrărilor și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Atât etapele parcurse în executarea lucrărilor de construcții, cât și toate documentele prezentate trebuie să respecte prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pre­cum și cele ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcții.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.399